Home | Nieuws | Webinar handhaving, duurzaamheid en digitalisering in het financieel recht

Webinar handhaving, duurzaamheid en digitalisering in het financieel recht

In samenwerking met Sdu geeft Finnius op maandag 15 mei een webinar over handhaving, duurzaamheid en digitalisering in het financieel recht. Toezichthouders treden steeds vaker handhavend op en de consequenties daarvan grijpen steeds dieper in, zowel bij de desbetreffende marktpartij als bij bestuurders en commissarissen. Het gevolg is dat steeds meer marktpartijen zich genoodzaakt voelen een gang naar de rechter te maken.

Daarnaast houdt de Twin Transition, bestaande uit de verduurzaming en digitalisering van de financiële sector, marktpartijen in toenemende mate bezig. In het webinar komt de laatste stand van zaken op deze onderwerpen aan de orde, en wordt gedeeld waar marktpartijen vooral mee worstelen op dit moment. Meld je hier gratis aan.

Onderwerpen

Handhaving Toezichthouders hebben steeds de keuze om formeel dan wel informeel te handhaven. Dat onderscheid zal nader worden toegelicht, ook met het oog de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing. Daarnaast wordt ingegaan op beboeting door DNB en de AFM van onder toezicht staande instellingen en feitelijk leidinggevers.

Duurzaamheid Met betrekking tot duurzaamheid wordt vooral aandacht besteed aan het hardnekkige misverstand dat het beheersen van duurzaamheidsrisico’s ook iets zegt over de duurzaamheidsambitie van een financiële marktpartij. Om duurzaamheidsregelgeving goed toe te kunnen passen, is begrip van het onderscheid tussen deze twee concepten essentieel. Dat begrip blijkt nog onvoldoende breed aanwezig bij marktpartijen en adviseurs.

Digitalisering Het prudent omgaan met ICT-risico’s en het toezicht daarop door AFM en DNB is niet nieuw, maar gaat met DORA wel onmiskenbaar een nieuwe fase in. De toezichthouder verwacht dat marktpartijen beginnen met de voorbereiding op deze belangrijke maar tegelijkertijd lastig leesbare verordening, die op 17 januari 2025 in werking treedt. Aandacht wordt onder andere besteed aan de reikwijdte en impact van DORA.

Deel dit artikel met andere: