Home | Nieuws | VFBO stuurt brief naar fractievoorzitters: “vereenvoudig de financiële en fiscale wetgeving”

VFBO stuurt brief naar fractievoorzitters: “vereenvoudig de financiële en fiscale wetgeving”

Het Verbond Financiële Beroeps Organisaties (VFBO) dringt aan op vereenvoudiging van financiële en fiscale wetgeving voor zowel burgers, financieel adviseurs als de overheid. In een brief aan de formatietafel worden drie belangrijke onderwerpen aangehaald: simplificatie van belastingheffing in box 3, vereenvoudiging van de fiscale behandeling van eigen woningen, en het bevorderen van toegankelijk en betaalbaar financieel advies met betrekking tot pensioenkeuzes.

Het VFBO bepleit een herziening van de belastingheffing in box 3, waarbij inkomsten worden bepaald op basis van vermogensaanwas en bepaalde inkomstenbronnen belast worden in box 1. Ook pleiten ze voor een spoedige vereenvoudiging van de eigenwoningregeling en het laten vallen van de 30-jaars termijn, vanwege de toenemende complexiteit die het onuitvoerbaar maakt voor betrokken partijen.

Tot slot, roept het VFBO op tot het ontwikkelen van stabiel beleid om financieel advies met betrekking tot pensioenkeuzes toegankelijker en betaalbaarder te maken. Ze benadrukken het belang van integraal advies dat niet alleen het pensioen zelf, maar ook andere inkomensvoorzieningen, vermogens en woonsituaties omvat, en waarschuwen voor mogelijke maatschappelijke problemen als gevolg van ontoereikende regelgeving in de Wet Toekomst Pensioenen.

Lees meer: https://www.infinance.nl/branche/vfbo-pleit-voor-eenvoudiger-financiele-en-fiscale-wetgeving/

Deel dit artikel met andere: