Home | Nieuws | Vergelijkingskaart: wijzigingsbesluit Nrgfo en onduidelijkheid

Vergelijkingskaart: wijzigingsbesluit Nrgfo en onduidelijkheid

Een wijziging in wetgeving per 1 april 2023 leidt tot een aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). De wijziging heeft betrekking op de introductie van de vergelijkingskaart. Daar is nog veel onduidelijk over.

De wetgever introduceert op 1 april 2023 de vergelijkingskaart voor financieel dienstverleners met een overgangsperiode van een half jaar. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument; het informatiedocument dat financieel dienstverleners aan consumenten/cliënten moeten verstrekken.

Hierbij komt voor financieel dienstverleners de verplichting om potentiële klanten te informeren of zij adviseren op afhankelijke of onafhankelijke basis. In de Nrgfo wordt het format van de vergelijkskaart en het begrip advies op onafhankelijke basis nader uitgewerkt.

Bureau DFO adviseertom even te wachten met het gebruik van de vergelijkingskaart zoals die op 1 april jl. is geïntroduceerd. Wanneer een kantoor op de vergelijkingskaart aangeeft op onafhankelijke basis te adviseren en dit in de praktijk niet doet, vallen eventuele aansprakelijkheidskwesties die hiervan het gevolg zijn mogelijk niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. “Maar het is bijzonder te zien dat enerzijds ter bescherming van de consument voor financieel adviseurs een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht is gesteld, terwijl dezelfde wet voor een deel deze verplichting weer ondergraaft,” aldus de specialisten van DFO, die het daarom  verstandig acht de Haagse pauzeknop in te drukken.

Via www.afm.nl/vergelijkingskaart kunt u alle relevante informatie over de invoering van de vergelijkingskaart vinden. Hier staan ook instructievideo’s en een handleiding voor het opstellen van een nieuwe vergelijkingskaart.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie