Home | Nieuws | Verduurzaming woningmarkt loopt achter DNB overweegt ‘verduurzamingsplicht’

Verduurzaming woningmarkt loopt achter DNB overweegt ‘verduurzamingsplicht’

De verduurzaming van de woningmarkt blijft achter op gestelde doelen. Volgend DNB is het daarom de hoogte tijd om te heroverwegen hoe woningeigenaren die nog geen stappen hebben gezet richting verduurzaming gestimuleerd kunnen worden. Een optie die de toezichthouder overweegt, is een ‘verduurzamingsplicht’.

Uit onderzoek van DNB blijkt dat de meeste huiseigenaren een serieuze verduurzaming van hun woning (zoals isolatie tot energielabel B of de installatie van een warmtepomp) kunnen financieren met spaargeld of een lening. Hoewel financiering steeds minder vaak een obstakel vormt, zijn veel huiseigenaren nog terughoudend. Ze twijfelen nog steeds over de terugverdientijd van de investering en maken relatief weinig gebruik van beschikbare subsidies en gunstige leenvoorwaarden.

DNB overweegt daarom een verduurzamingsplicht voor vermogende woningeigenaren. De focus van het overheidsbeleid zou moeten liggen op het verstrekken van betere informatie aan huiseigenaren. DNB suggereert dat het handig zou zijn als huiseigenaren op één plek terechtkunnen voor advies, informatie en het aanvragen van subsidies en leningen.

Als de verduurzaming van de woningmarkt ondanks verbeterde informatievoorziening niet snel genoeg gaat, suggereert DNB dat de overheid haar klimaatbeleid moet aanscherpen. Normering blijft dan over als beleidsinstrument. DNB pleit voor een gefaseerde invoering van een verduurzamingsplicht bij de aankoop van nieuwe woningen, met oog voor het handelingsperspectief van huizenkopers. Bestaande steun in de vorm van leningen en subsidies moet beschikbaar blijven voor huiseigenaren die moeite hebben met het financieren van dergelijke investeringen en voor investeringen die nog niet rendabel zijn.

Lees het volledige artikel: https://www.banken.nl/nieuws/25247/dnb-overweegt-verduurzamingsplicht-voor-vermogende-woningeigenaren

Deel dit artikel met andere: