Home | Nieuws | Veel startende advieskantoren in krimpende markt: Rifid

Veel startende advieskantoren in krimpende markt: Rifid

In de financiële adviesmarkt gaat de concentratietendens harder dan de (verwachte) krimp. Het belang van middelgrote kantoren neemt toe. Bovendien is er een tendens gaande naar specialistisch advies. Dat staat in het rapport Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners.

Het aantal adviesbedrijven in de markt van financieel advies (verzekeringen, hypotheken, pensioen, enz) is in 2022 met 3,0% harder gedaald dan in 2021 (2%). Toch zijn er nog steeds 7.270 (7.502 in 2021) adviseurs. Veel van deze advieskantoren maken inmiddels onderdeel uit van een concern. Er zijn in totaal 6.180 (6.501 in 2021) verschillende concerns actief in de markt van financieel advies, met dus in totaal 7.270 adviesbedrijven.

Binnen de zich al langjarig voltrekkende concentratie ziet het RiFD de middelgrote concerns, dit zijn rechtspersonen met 2 tot 20 adviesbedrijven onder zich (505 concerns), sterk groeien in een krimpende markt. Zowel het aantal adviesbedrijven (+12%) als het aantal FTE (+6%) stijgt sterk binnen deze categorie. Je zou hier kunnen spreken van een Top 500 middelgrote bedrijven. Deze groep zorgt voor 41% van de werkgelegenheid in de adviessector.

Kijkend naar de startende kantoren dan valt een verdubbeling op – van 11% naar 22% – van het aantal kantoren dat niet meer als allround kantoor start maar juist als gespecialiseerd kantoor. Het aandeel hypotheekkantoren bij de starters is in 2022 onveranderd hoog met 39% van het totaal. Gezien de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt is de verwachting dat dit aantal in 2023 flink zal dalen.

In 2022 is het aantal consolidators op de markt flink toegenomen van 18 tot 25 stuks. Hun groei gaat onverminderd voort; vooral adviesbedrijven met 6 tot 20 FTE worden gekocht. De groei bedraagt daar zelfs 42% ten opzichte van 2021. Door de concentratietendens blijven er steeds minder zelfstandige kantoren in deze categorie over. Zij maken steeds vaker deel uit van een groter concern. Hierdoor zal vermoedelijk het aantal aan- en verkooptransacties afnemen en de omvang van de transacties toenemen.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie