Home | Nieuws | Vanguard: 'Verwacht voortdurende stijging van rentetarieven in de komende jaren'

Vanguard: ‘Verwacht voortdurende stijging van rentetarieven in de komende jaren’

De huidige trend van stijgende rentetarieven lijkt langdurig van aard te zijn, wat gunstig is voor beleggers omdat het hen helpt bij het verwezenlijken van hun langetermijndoelen. Niettemin waarschuwt vermogensbeheerder Vanguard in de prognose voor 2024 dat de overgang naar dit nieuwe klimaat wellicht met enige hobbels gepaard gaat. 

Vanguard geeft aan dat het monetaire beleid in het komende jaar steeds restrictiever zal worden door dalende inflatie en afname van tegenwerkende krachten. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een lichte daling van de economische groei, een noodzakelijke stap om de inflatie naar het beoogde niveau terug te brengen. Desondanks bestaat de mogelijkheid van een ‘zachte landing’, waarbij de inflatie naar het gewenste niveau daalt zonder een recessie te veroorzaken, of dat een recessie mogelijk zelfs wordt uitgesteld. Europa staat voor een periode van zwakke groei als gevolg van voortdurend restrictief monetair- en begrotingsbeleid, terwijl China wellicht extra stimuleringsmaatregelen neemt ondanks toenemende externe en structurele tegenwind. 

Om het inflatietempo te verlagen door de vraag naar arbeid te verminderen en de loongroei te vertragen, lijkt een recessie noodzakelijk. Naarmate centrale banken meer vertrouwen krijgen in een dalende inflatie, is te verwachten dat ze in de tweede helft van 2024 beginnen met het verlagen van de beleidsrente. Deze rente kan echter op een hoger niveau stabiliseren dan na de financiële crisis en de Covid-19-pandemie, en dit hogere renteklimaat zou niet slechts enkele maanden, maar jaren aanhouden, mogelijk zelfs tot na de volgende conjunctuurcyclus. Dit wordt beschouwd als de belangrijkste financiële ontwikkeling sinds de financiële crisis. 

De hogere rentetarieven zullen naar verwachting op korte termijn volatiliteit veroorzaken, maar vormen het beste economische en financiële nieuws voor langetermijnbeleggers in de afgelopen 20 jaar. De verwachtingen voor rendementen op obligaties zijn aanzienlijk gestegen, waarbij obligaties uit de eurozone naar verwachting de komende tien jaar nominaal 2,9% tot 3,9% op jaarbasis kunnen renderen, in vergelijking met de oorspronkelijke verwachting van -0,5% tot 0,5% voordat de renteverhogingscyclus begon. Voor afgedekte obligaties wereldwijd, exclusief de eurozone, is een rendement van 2,8% tot 3,8% op jaarbasis mogelijk, vergeleken met een eerdere prognose van -0,5% tot 0,5% toen de beleidsrente laag, of in sommige gevallen, negatief was. 

In een omgeving met hogere rentes dalen natuurlijk de waarderingen van activaprijzen op de financiële markten. Bovendien staan winstmarges onder druk omdat het voor bedrijven duurder is om schulden aan te gaan en te herfinancieren. 

De waarderingen zijn het meest gespannen in de VS, wat heeft geleid tot een aanpassing van de rendementsverwachtingen voor Amerikaanse aandelen voor beleggers uit de eurozone. Deze zijn nu verlaagd van 3,1% tot 5,1% op jaarbasis in 2023 naar 2,4% tot 4,4% voor de komende 10 jaar. Binnen de Amerikaanse markt lijken waarde-aandelen aantrekkelijker dan ze sinds eind mei 2021 zijn geweest, en ook aandelen met een kleine kapitalisatie lijken aantrekkelijk voor de lange termijn. 

Ondanks de gespannen waarderingen blijven Amerikaanse aandelen het beter doen dan hun internationale tegenhangers. De belangrijkste drijfveren hiervoor de afgelopen twee jaar waren een stijging van de koersen en een sterkere Amerikaanse dollar. Desondanks wijzen de projecties op steeds grotere kansen buiten de VS, met verwachte 10-jaars rendementen op jaarbasis van 5,0% tot 7,0% voor niet-Amerikaanse ontwikkelde markten. Voor aandelen uit de eurozone wordt een rendement van 4,3% tot 6,3% voorspeld, en voor opkomende markten is dat 4,6% tot 6,6%. 

Lees meer: https://theasset.nl/deze-week/vanguard-hogere-rentes-houden-komende-jaren-aan/ 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie