Home | Nieuws | Senioren huizenbezitters zitten op een ‘ton aan mogelijkheden’ – Aegon

Senioren huizenbezitters zitten op een ‘ton aan mogelijkheden’ – Aegon

Volgens Sylvester Eijffinger is de nieuwe pensioenwet onnodig, onwenselijk en onrechtmatig. In een position paper, geschreven in het kader van de Deskundigenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen, doet hij de aanbeveling af te zien van het nieuwe stelsel.

In het kort stelt Eijffinger het volgende:

De WTP is onnodig vanwege de stijging van de kapitaalmarktrente in de eurozone en dus ook Nederland. Het kapitaaldekkingsstelsel is door een kunstmatige rekenrente (‘ultimate forward rate’) binnen het FTK sterk ondergraven. Dat heeft niet alleen geresulteerd in grote vermogensverliezen bij de pensioenfondsen, maar ook tot hoge pensioenverplichtingen en een lage dekkingsgraad bij alle fondsen. Inmiddels is de kapitaalmarktrente door de hoge inflatie(verwachtingen) sterk gestegen en is een fundamentele herziening van het Nederlandse pensioenstelsel (WTP) onnodig.

De WTP is onwenselijk door de complexiteit van de uitvoeringsproblematiek, waardoor duizenden individuele pensioencontracten door de fondsen herzien dienen te worden.

En de WTP is onrechtmatig door het schenden van individuele private pensioencontracten. Door het opschorten van het individuele bezwaarrecht in de WTP worden de individuele private pensioencontracten niet alleen geschonden, maar ook het eigendomsrecht en zelfs de Europese Rechten van de Mens door het huidige kabinet niet gerespecteerd.

De volledige position paper van Eijffinger is te lezen op de site van MeJudice.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie