Home | Nieuws | Schroders: Exporteert China opnieuw deflatie en handelsspanningen?

Schroders: Exporteert China opnieuw deflatie en handelsspanningen?

De industriële productie van Aziatische economieën heeft de laatste maanden de verwachtingen overtroffen, en ook de export uit de regio laat een stijging zien. Dit bevestigt de ommekeer in de goederencyclus, zoals aangegeven door David Rees, econoom opkomende markten bij Schroders. Hij benadrukt dat voorlopende indicatoren blijven wijzen op verdere verbetering van de Aziatische export tot medio 2024.

Beschikbare gegevens suggereren dat producenten gedwongen worden tot prijsverlagingen. Ondanks het herstel van China’s export in de tweede helft van 2023 zijn er signalen dat bedrijven in bepaalde sectoren kortingen moeten geven om overtollige capaciteit op te ruimen. De nominale exportgroei herstelt langzaam, maar het exportvolume groeit snel, volgens berekeningen van Schroders met 15-20% jaar-op-jaar in november.

Het verschil tussen het volume en de waarde van de export lijkt deels toe te schrijven aan de invloed van grondstofprijzen. Als de grondstofprijzen op hun huidige niveau blijven, zullen de Chinese exportprijzen waarschijnlijk dalen naarmate komende maanden de basiseffecten verdwijnen. Momenteel bestaat er echter een aanzienlijk verschil tussen grondstofprijzen en exportprijzen, wat impliceert dat fabrikanten, geconfronteerd met ontoereikende binnenlandse vraag, prijsverlagingen moeten doorvoeren om voldoende buitenlandse vraag te genereren.

Vooral in de staalsector lijken de grootste prijsdalingen zich voor te doen, waar de voortdurende neergang op de huizenmarkt heeft geleid tot verminderde binnenlandse vraag. Ook andere sectoren moeten wellicht agressievere prijsverlagingen doorvoeren als de wereldwijde groei vertraagt.

Voorspellingen voor trage wereldwijde groei in de komende jaren suggereren dat meer bedrijven gedwongen kunnen worden om hun prijzen te verlagen. Rees verwacht een trage groei van het wereldwijde BBP van 2,2% zowel in 2024 als in 2025, gezien de aanhoudende desinflatoire trends in de wereldeconomie en de grotendeels stagnerende ontwikkelde markten. Het “exporteren van deflatie” zou de wereldwijde goederenprijsinflatie kunnen temperen, wat gunstig zou zijn voor de wereldeconomie, vooral nu centrale banken in de komende maanden de rente zullen verlagen.

Hoewel kortingen door Chinese exporteurs op korte termijn centrale banken kunnen ondersteunen, kunnen ze op de lange termijn negatieve gevolgen hebben. Kortingen om overtollige capaciteit te verminderen zullen waarschijnlijk leiden tot aanhoudende druk op de winstmarges van Chinese bedrijven en op de aandelenrendementen.

Als een groeiend aantal bedrijven gedwongen wordt goedkope goederen op de wereldmarkt te dumpen, kan dit tijdens de Amerikaanse verkiezingsrace waarschijnlijk anti-China sentimenten aanwakkeren en het proces van deglobalisering versnellen, wat Schroders de “3D Reset” noemt. Deglobalisering speelt mogelijk een centrale rol in de 3D’s die volgens Schroders het economische regime resetten (demografie en decarbonisatie zijn de andere twee D’s), aangezien toenemend protectionisme de trends van reshoring en “friendshoring” uitdaagt in het geglobaliseerde model van toeleveringsketens.

Lees meer: https://theasset.nl/deze-week/deflatie-opnieuw-handelswapen-van-china/

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie