Home | Nieuws | Schroders: ELTIF 2.0 - Impact op Beleggers

Schroders: ELTIF 2.0 – Impact op Beleggers

Met de introductie van de ELTIF 2.0-regelgeving staan veranderingen op til die het investeringslandschap in Europa aanzienlijk kunnen veranderen. De meest opvallende wijzigingen onder ELTIF 2.0 richten zich op vier cruciale aspecten. Ten eerste wordt de definitie van in aanmerking komende beleggingen aanzienlijk uitgebreid, waardoor nieuwe mogelijkheden voor diversificatie ontstaan. Een andere belangrijke verandering betreft beleggingsbeperkingen en diversificatie, waardoor vermogensbeheerders flexibeler kunnen reageren op marktdynamiek. 

Het European Long Term Investment Fund (‘ELTIF’) stond oorspronkelijk centraal als een vehikel om langetermijninvesteringen in private assets in EU-lidstaten toegankelijk te maken, zelfs voor particuliere beleggers. Een opvallende verschuiving is de afschaffing van het minimale investeringsbedrag per investeerder en de eliminatie van de ELTIF-specifieke geschiktheidsbeoordeling, waardoor distributeurs een breder scala aan investeerders kunnen bedienen. 

 De benadering van liquiditeit ondergaat ook een significante verandering. Met ELTIF 2.0 wordt de mogelijkheid van terugkopen vóór het einde van de vaste looptijd van een fonds geïntroduceerd, waardoor een meer dynamische liquiditeitsbenadering mogelijk is. Ondanks de inwerkingtreding van de ELTIF 2.0-regelgeving op 10 januari 2024, blijven enkele aspecten zoals beleid, levensduur van ELTIFs voor terugkopen, secundaire markten en kostenstructuur onduidelijk. 

 ESMA heeft op 23 mei 2023 een consultatie uitgebracht over de ontwerpversie van de Regulatory Technical Standards (RTS). Feedback is reeds verzameld, maar definitieve regelgeving wordt pas verwacht na publicatie van de definitieve versie. 

 De grote vraag blijft: zal ELTIF 2.0 alle problemen oplossen? Hoewel de verhoogde flexibiliteit nieuwe perspectieven biedt voor vermogensbeheerders, blijven uitdagingen bestaan. De noodzaak van hooggekwalificeerde beheerders en proactieve planning voor bredere distributie vormen de voornaamste uitdagingen. 

 Hoewel de exacte impact van ELTIF 2.0 nog moet blijken, tonen de hervormingen een duidelijke intentie om het gemak en de kwaliteit te verbeteren voor zowel beleggingsmanagers als hun cliënten. De finalisering van liquiditeitsregels en de aanpassing van beleggingsmanagers aan de behoeften van particuliere klanten zullen cruciaal zijn voor het succes van ELTIF 2.0 in het bevorderen van de democratisering van private assets in Europa. 

 

Lees meer: https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2023/11/27/Schroders-ELTIF-20-Wat-betekent-dit-voor-beleggers 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie