Home | Nieuws | Rentestijgingen hebben nog weinig invloed gehad op Europese bedrijven

Rentestijgingen hebben nog weinig invloed gehad op Europese bedrijven

Het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven in Europa hebben voorlopig in 2023 goede resultaten genoteerd, ondanks de hoge rentestand. Bedrijven die recente financiering voornamelijk uit obligaties hebben verkregen, merken weinig van de Europese rentestijgingen. De verwachting is dat bedrijven die vooral bancaire leningen zijn aangegaan de gevolgen hiervan binnenkort zullen ervaren.

De zeshonderd grootste bedrijven in Europa noteerden in hun halfjaarcijfers een gemiddelde winstgroei van 20 procent. Dat is fors, aangezien de economie van de eurozone met slechts 0,5 procent is gegroeid in dezelfde periode. Dat doet de vraag oprijzen of de renteverhogingen van de ECB wel het beoogde effect hebben gehad. De bedoeling was tenslotte om bedrijvigheid te beteugelen.

De groei is deels te verklaren door de flinke winststijgingen van banken en het feit dat er altijd vertraging zit in de effecten van renteverhogingen. Daarnaast profiteren bedrijven die zich met behulp van obligaties hebben gefinancierd veelal nog van de lage rente van een paar jaar geleden. Dat zijn voornamelijk de grote beursgenoteerde ondernemingen. Aangezien het mkb aangewezen is op bancaire leningen, voelen zij de gevolgen van de renteverhogingen veel sterker.

Wat in het voordeel is van veel bedrijven, is dat ze vanwege het geldscheppingbeleid van de ECB en subsidieregelingen van overheden veel geld op deposito hebben staan. Hoge leenlasten in de komende jaren kunnen deels worden uitgebalanceerd met de rente die wordt ontvangen op deposito’s. Het vooruitzicht is wel dat deposito’s beginnen af te nemen, net als subsidieregelingen. Bovendien moeten bedrijven het belastinguitstel dat resteert uit de coronacrisis gaan terugbetalen. Mondjesmaat zullen de effecten van de hogere rente gevoeld gaan worden.

Lees hier meer: https://fd.nl/financiele-markten/1488615/rentestijgingen-doen-bedrijven-in-europa-nog-betrekkelijk-weinig-pijn

Deel dit artikel met andere: