Home | Nieuws | Pensioenfondsen zetten 'miljarden' in op energietransitie

Pensioenfondsen zetten ‘miljarden’ in op energietransitie

De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP, PFZW, PMT, BpfBouw en PME, hebben plannen om ‘miljarden euro’s’ te investeren in de energietransitie. De investeringen zijn vooral gericht op de uitbreiding van warmte- en elektriciteitsnetten. Dit voorstel, ingediend bij informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, markeert een opmerkelijke verschuiving van rollen waarbij de pensioenfondsen zelf het voortouw nemen. 

Hoewel de fondsen bereid zijn bij te dragen, stellen ze cruciale voorwaarden. Ze pleiten voor een langetermijnpartnerschap met het toekomstige kabinet om continuïteit te waarborgen. Daarnaast suggereren ze gezamenlijke leningen met beperkt kredietrisico en pleiten ze voor een volwaardige nationale investeringsinstelling die de regie op zich zal nemen. 

Volgens de pensioenfondsen is het noodzakelijk dat er een nationale investeringsinstelling komt die als tussenpersoon fungeert tussen overheid en pensioenfondsen. Invest-NL wordt genoemd als een geschikte partij, mits de overheid duidelijke richtlijnen opstelt en Invest-NL haar capaciteit vergroot. 

Ondanks obstakels, zoals wettelijke beperkingen, wordt de brief gezien als een positief signaal. Daarmee tonen pensioenfondsen hun bereidheid om meer te investeren in Nederlandse maatschappelijke uitdagingen. De toenemende betrokkenheid bij cruciale maatschappelijke uitdagingen wordt onderstreept door recente initiatieven zoals investeringen in de energietransitie. 

Lees meer: https://fd.nl/economie/1511961/grootste-pensioenfondsen-willen-miljarden-in-energietransitie-steken

 

Deel dit artikel met andere: