Home | Nieuws | Outlook 2024: van alles wat

Outlook 2024: van alles wat

Met de afvlakkende rente ontstaat een nieuwe beleggingsomgeving vol kansen, maar ook onzekerheden. Diversificatie van portefeuilles en gedurfde, op overtuiging gebaseerde beslissingen worden essentieel. Allianz Global Investors schetst haar visie op 2024. 

Economisch Klimaat: Diversiteit en Twijfels 

De consensus over de wereldwijde economische groei blijft positief, maar voorspellingen voor de VS lijken mogelijk te optimistisch. Leidende indicatoren suggereren een mogelijke recessie in de eerste helft van 2024. Ondertussen blijft inflatie hoog, wat twijfels oproept over het niet inprijzen van verdere renteverhogingen. 

Aandelenmarkt: Kwaliteit Voorop 

Belangrijke thema’s in 2024 zullen worden beïnvloed door wereldwijde divergentie en de wisselwerking van geopolitiek met trends zoals technologie en klimaatverandering. Volatiliteit biedt kansen voor langetermijnbeleggers met een actieve benadering en zorgvuldige aandelenselectie. 

Vastrentende Waarden: Heropleving van Obligaties 

De kracht van de stijgende rente lijkt af te nemen, waardoor vastrentende waarden aantrekkelijker worden door zwakkere groei, lagere inflatie, en aantrekkelijke waarderingen. 

Multi-Asset: Verder Kijken dan Gewoonlijk 

2024 kan het jaar zijn waarin multi-activastrategieën hun waarde bewijzen, met kansen in verschillende activaklassen. Flexibiliteit en diversificatie worden belangrijker te midden van marktvolatiliteit. 

Private Markten: Nieuwe Kansen 

In een overgangsfase van onzekerheid bieden private marktstrategieën kansen om te profiteren van relatieve waarderingsverschillen en langetermijntrends. 

 

Lees meer: https://theasset.nl/deze-week/outlook-2024-van-alles-wat/ 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie