Bij pensioen zijn er regelmatig discussies tussen de pensioenuitvoerders en deelnemers aan de pensioenregeling. Die gaan vaak over de ruilmogelijkheid van ouderdomspensioen in partnerpensioen of omgekeerd van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Ook het aanpassen van het niet-juist berekende pensioen en terugvordering van te veel of ten onrechte uitgekeerd pensioen levert discussies op. NIBE-SVV geeft hier enkele nuttige aanwijzingen voor.

Zo wijst NIBE-SVV erop dat het ruilen van ouderdomspensioen voor meer partnerpensioen een recht is van de deelnemer en niet van de partner. Komt de deelnemer te overlijden voor de ingang van het pensioen, kan de partner niet meer ruilen.

De deelnemer kan kiezen voor de ruilmogelijkheid tot de ingangsdatum van het pensioen. Daarna is die keuze onherroepelijk.

Met enkele praktijkgevallen wordt de problematiek geïllustreerd op de site van NIBE-SVV.