Home | Nieuws | Onduidelijkheid en tegenstrijdigheid binnen duurzaam beleggen voorlopig nog niet opgelost

Onduidelijkheid en tegenstrijdigheid binnen duurzaam beleggen voorlopig nog niet opgelost

Er zijn nog steeds veel valkuilen rond duurzaam beleggen en dat zorgt voor wantrouwen bij beleggers. ESG-ratings slaan vaker de plank mis dan dat ze een correct beeld schetsen en ook rapportages vanuit bedrijven zelf kunnen lastig te vertrouwen zijn. Daadwerkelijk duurzaam beleggen vergt daardoor nog steeds veel tijd en inzicht. De vraag is of de aanstaande CSRD EU-richtlijn hier verandering in gaat brengen.

Een gemakkelijke graadmeter voor onder andere duurzaamheid zou de ESG-rating moeten zijn, maar de nauwkeurigheid hiervan staat al lange tijd ter discussie. Bram van der Kroft, promovendus in Finance bij Maastricht University, deed onderzoek naar de ESG-ratings van zevenduizend bedrijven en de relatie daarvan tot de werkelijkheid. Volgens Van der Kroft hebben de ratings door de jaren heen totaal geen houvast geboden aan beleggers.

“Zo bleek dat ratingorganisaties hetzelfde bedrijf vaak heel anders beoordelen, bijvoorbeeld door andere meetmethoden.’ Bovendien zijn het vaak beloften die aan de basis staan van de ratings, niet daadwerkelijk uitgevoerde acties. Daardoor kwamen de scores vaak niet met de echte impact. “We vonden zelfs een omgekeerd verband: bedrijven die het vooruitstrevendste beleid voor CO2-reductie formuleerden, gingen in werkelijkheid juist meer uitstoten.” In andere woorden: greenwashing.

Vanaf 2024 gaat de CSRD-richtlijn in effect. Die verplicht bedrijven op meer dan tachtig deelonderwerpen over hun sociaal-maatschappelijke en milieu-impact te rapporteren. Deze regelgeving zou zijn ingevoerd uit het wantrouwen dat is opgebouwd de afgelopen jaren. “Bedrijven zeggen al lang dat ze het zelf kunnen, maar zijn met vlag en wimpel gezakt,” zegt Bert Scholtens, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. “De regelgeving is niet perfect, maar is er omdat de markt incompetent is.”

Lees hier meer: https://fd.nl/samenleving/1492295/bestaat-er-wel-zoiets-als-duurzaam-beleggen

Deel dit artikel met andere: