Home | Nieuws | Obligaties versus aandelen

Obligaties versus aandelen

In een tijd waarin hogere rentetarieven voor de lange termijn een vaststaand gegeven lijken te worden, staan kapitaalmarktdeelnemers voor een nieuwe beleggingswereld met complexe uitdagingen. De vraag die zich opwerpt is: moeten beleggers hun geld in obligaties steken of is het verstandiger te kiezen voor dividendstrategieën? Thomas Meier, beheerder van het Mainfirst Global Dividend Stars fonds, deelt zijn inzichten. 

In het licht van deze verschuivende beleggingsrealiteit winnen vastrentende alternatieven voor aandelen aan populariteit. De geld- en obligatiemarkten bieden nominale rentes waar spaarders al lange tijd naar verlangen. Helaas wordt het reële rendement, dat wil zeggen de gecorrigeerde inkomsten voor inflatie, vaak over het hoofd gezien. Zelfs bij de huidige obligatierendementen resulteert inflatiecorrectie vaak in een reëel verlies aan koopkracht. 

Wanneer we de rendementen van obligaties en dividenden met elkaar vergelijken, blijkt het eens aanzienlijke verschil van de afgelopen jaren aanzienlijk te zijn afgenomen, zij het nog steeds in het voordeel van obligaties. Het is echter van cruciaal belang om dit grondig te evalueren. Bedrijven hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun dividenden te verhogen, wat een voordeel kan opleveren ten opzichte van obligaties. 

Een ander probleem doet zich voor met betrekking tot de stijgende rente. De herfinancieringskosten voor bedrijven zijn aanzienlijk gestegen. Waar bedrijven enkele jaren geleden nog goedkoop konden herfinancieren, zijn de kosten nu in sommige gevallen bijna verdrievoudigd, afhankelijk van het risico en de looptijd. Deze hogere herfinancieringskosten zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kapitaalallocatie van bedrijven, omdat een groter deel van hun kasoverschotten aan rentebetalingen zal moeten worden besteed. 

De voordelen van aandelen op de middellange tot lange termijn mogen niet over het hoofd worden gezien. De overgang van een nulrente naar een hogere rente creëert uitdagingen op het gebied van risicobeheersing. Momenteel bestaat er geen negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen, in tegenstelling tot historische trends. Na een bullmarkt van 30 jaar voor obligaties lijkt een meerjarige berenmarkt in de maak. 

In de huidige ongunstige marktomstandigheden, waarin langetermijnrentetrends naar verwachting stijgen, kunnen dividendstrategieën mogelijk tegenwind ondervinden. Toch moeten beleggers niet terugvallen op oude gewoontes en de langetermijnvoordelen van aandelen negeren. Aandelen hebben zich in het verleden bewezen als uitstekende beschermers van vermogen en zullen dat waarschijnlijk in de toekomst blijven doen. Dividendaandelen bieden niet alleen opwaarts potentieel, maar ook de mogelijkheid om dividendinkomsten te genereren. 

Bij de selectie van dividendaandelen is niet alleen het absolute dividendbedrag van belang, maar ook het langetermijnvermogen van een bedrijf om dividenden uit te keren, rekening houdend met hoge rentelasten en economische uitdagingen. Veel bedrijven die historisch gezien dividenden uitkeren, opereren in defensieve sectoren, wat hun vermogen om dividenden uit te keren een solide basis geeft, zelfs in turbulente tijden. 

 

Lees meer: https://theasset.nl/assets/obligaties/obligaties-of-aandelen/ 

 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie