Home | Nieuws | Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft weet niet, of niet voldoende, wat het akkoord inhoudt en wat het voor de opbouw van hun eigen pensioen betekent. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.

Daaruit komt ook naar voren dat een aanzienlijk deel van de mensen vreest erop achteruit te gaan in het nieuwe stelsel. Positief is dat een grote groep mensen zich bewuster met pensioen is gaan bezighouden sinds bekend werd dat het stelsel gaat veranderen. In die zin lijkt het aanbod van minister Schouten om de overgang naar het stelsel met een jaar uit te stellen, als geroepen te komen. Naast dat die verlenging van de overgang vooral ingegeven is om pensioenfondsen meer tijd te gunnen voor deze transitie, geeft dit ook meer tijd om de pensioenfondsdeelnemers voor te lichten over de aanstaande wijzigingen.

Die verandering is zeer nabij: als de Eerste Kamer volgende week instemt, treedt de nieuwe Pensioenwet op 1 juli 2023 in werking. Hierin zijn de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel geregeld. Dat deze wet al bijna ingaat, maakt het gebrek aan inhoudelijke kennis van Nederlanders hierover extra frappant.

Een extra jaar ruimte voor de pensioenfondsen, zou zeer welkom zijn, meent Joost Tieland, directeur bij Brand New Day: “Met de discussie in de Eerste Kamer en de bereidheid van de minister om de deadline in ieder geval één jaar op te schuiven tot 1 januari 2028, lijkt er ook meer tijd te komen voor betere voorlichting en dit komt als geroepen. Ons onderzoek toont aan dat het pijnpunt niet alleen ligt in de administratieve en financiële overgang die de pensioenfondsen voor elkaar moeten krijgen, maar dat er ook veel werk aan de winkel is om de Nederlandse bevolking te bereiken en duidelijk te maken wat de gevolgen zijn.”

Overigens vindt Tieland het pensioenakkoord in zijn algemeenheid een stap in de goede richting, onder meer doordat het Nederlanders veel meer inzicht geeft in de opbouw van hun pensioen. “Zo kun je beter en sneller te weten komen in hoeverre de opbouw van je pensioen mee- of tegenvalt. In het nieuwe stelsel kunnen je vervolgens zelf beslissen of en hoe je voor aanvulling wil zorgen.”

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie