Home | Nieuws | Nederland in top drie welvarendste EU-landen

Nederland in top drie welvarendste EU-landen

Nederland staat in de top drie van de welvarendste EU-landen, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen Ierland en Luxemburg scoren hoger op het gebied van welvaart. In het afgelopen jaar is het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) voor het eerst boven de 1 biljoen euro uitgekomen. Dit is de totale waarde van alles wat in Nederland in een jaar is geproduceerd. Per inwoner betekent dit een bbp van bijna 58.000 euro.

Het bbp per inwoner geeft een indicatie van het welvaartsniveau van een land. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger over het algemeen de welvaart. Nederland staat met deze 58.000 euro in principe op de vierde plaats, maar het CBS heeft in de berekening ook het  prijsniveau meegenomen, oftewel wat kun je daadwerkelijk kopen met je geld. Op basis hiervan komt Nederland op de derde plaats uit.

Onderaan deze lijst staat Bulgarije, met een bbp per inwoner van 15.000 euro. Zelfs na correctie voor het prijsniveau, blijven de Bulgaren onderaan staan. Veel landen in Oost-Europa, zoals Griekenland, Roemenië en Kroatië, scoren eveneens laag op deze welvaartsindicatoren.

Correlatie economische welvaart en kwaliteit van leven

Hoewel het bbp een belangrijke maatstaf is voor de economische welvaart, wordt vaak benadrukt dat het niet alles zegt over de kwaliteit van leven in een land. Factoren zoals veiligheid, beschikbaarheid van woonruimte, inkomensongelijkheid en de kwaliteit van de zorg zijn niet in het bbp opgenomen.

Om een completer beeld te krijgen van het welzijn in een land, is de term “brede welvaart” geïntroduceerd. Hierbij wordt ook gekeken naar zaken als huisvesting, milieu, sociale relaties en persoonlijke ontwikkeling.

Uit een onderzoek van Rabobank en de Universiteit Utrecht van vorig jaar blijkt dat deze brede welvaart de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen in Nederland. Ook zijn Nederlanders minder gezond en minder tevreden. Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling, zijn er zorgen over onder andere huisvesting, gezondheid en geluk.

Lees het volledige artikel: https://www.nu.nl/economie/6310219/nederland-in-top-drie-van-welvarendste-landen-in-europa.html 

Deel dit artikel met andere: