Home | Nieuws | Na de piek in inflatie begint een langdurige reis vol nieuwe risico's

Na de piek in inflatie begint een langdurige reis vol nieuwe risico’s

Na een piek in de inflatie staat Nederland voor een langdurig traject met nieuwe risico’s. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde vrijdag een verdere daling van de jaar-op-jaarinflatie tot 1,2% vorige maand. Volgens de Nederlandse definitie (CPI), steeg het gemiddelde prijspeil over heel 2023 met 3,8%. In vergelijking met het opmerkelijke inflatiepercentage van 10% in 2022, dat werd aangewakkerd door de Russische inval in Oekraïne en de stijgende gasprijzen, is dit een aanzienlijke afname.

De inflatie volgens Europese definitie (HICP) vertoont een soortgelijk patroon: 11,6% in 2022 en 4,1% vorig jaar. Echter, de overstap van het CBS naar een nieuwe berekeningsmethode in juni, waarbij de energiekosten gebaseerd zijn op daadwerkelijk betaalde rekeningen, vertekent dit beeld. Rabobank schat het ‘alternatieve’ inflatiecijfer in 2022 lager en in 2023 hoger.

Het komende jaar wordt verwacht dat de inflatie geleidelijk zal dalen, maar enig geduld is vereist. Door de piek in gasprijzen vorige zomer en de daaropvolgende daling in het najaar, wordt de jaarlijkse vergelijking minder gunstig. Dit resulteerde zelfs in deflatie in oktober, gevolgd door inflatie in november en december.

Met het afnemende effect van goedkopere energie komen andere bronnen van inflatie meer naar voren, zoals stijgende loonkosten die leiden tot hogere tarieven voor arbeidsintensieve diensten. Hoewel consumentenelektronica in 2023 niet veel in prijs steeg, werden reparaties ervan bijvoorbeeld wel 11% duurder. Voedselprijzen stegen nog steeds, zij het minder snel dan voorheen. Consumenten betaalden in december ruim 5% meer voor voedingsmiddelen, dranken en tabak in vergelijking met het voorgaande jaar.

Volgens Rabobank-econoom Hugo Erken zal de inflatie in de eerste maanden van 2024 rond de 3% schommelen, met een verwachte daling onder de 2% in juli. Voor het gehele jaar 2024 voorspelt Rabobank een inflatie net boven dat niveau. Aan de andere kant verwachten analisten van ABN Amro een gemiddelde inflatie rond de 3% voor dit jaar, terwijl De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau langdurige remwegen voorspellen, met inflatieprognoses van respectievelijk bijna 3% en bijna 4% in 2024.

Erken waarschuwt echter dat geopolitieke escalaties, zoals conflicten in het Midden-Oosten of blokkades van belangrijke zeestraten, de inflatieverwachtingen kunnen verstoren. Dit onderstreept de kwetsbaarheid van transportketens, niet alleen voor militaire acties maar ook voor klimaatverandering.

Op Europees niveau compenseert de gestegen inflatie in voeding en diensten ruimschoots de gedaalde energieprijzen. Eurostat meldde vrijdag dat het gemiddelde prijspeil in de eurozone in december 2,9% hoger lag dan een jaar eerder, met percentages rond de 4% in Duitsland en Frankrijk. Deze cijfers bieden extra redenen voor de Europese Centrale Bank (ECB) om voorlopig te wachten met het verlagen van de beleidsrente.

Lees meer: https://fd.nl/economie/1502251/na-inflatiepiek-volgt-lange-weg-vol-nieuwe-risicos

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie