Home | Nieuws | Minister Kaag publiceert beleidsagenda financiële sector

Minister Kaag publiceert beleidsagenda financiële sector

Minister Kaag heeft eind vorige week de beleidsagenda voor de financiële sector gepubliceerd. De minister zet in op versterking van de financiële sector door aan te sluiten op Europese initiatieven en wetgeving en zegt daarbij oog te hebben voor het belang voor Nederlandse spelers van een gelijk speelveld binnen Europa. 

 

In de brief wordt vooral ingezet op lopende initiatieven en worden geen drastische nieuwe ingrepen aangekondigd. Ook wordt de rol van de financiële adviseurs benadrukt. Zo wordt gewezen op het belang van financiële adviseurs om burgers en bedrijven te helpen met het maken van geïnformeerde financiële keuzes over kredietverlening, verzekeren en vermogensopbouw.

Ook is er in de agenda zelf aandacht voor financieel advies. Zo geeft de minister aan dat zij een onderzoek uitvoert naar wat de motieven van consumenten zijn om wel of geen financieel advies in te winnen. Ook andere thema’s die van belang zijn voor onze sector komen terug in de brief, zoals het waarborgen van de toegang tot verzekeringen, bijvoorbeeld ingeval van schade door klimaatverandering.

Het belang van financieel advies en verzekerbaarheid zijn onderwerpen waar we graag met de minister verder over in gesprek gaan. Dat financieel advies grote waarde heeft voor consumenten en bijdraagt aan inzicht en gemoedsrust staat buiten kijf en blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek (zie daarvoor Advies in Cijfers). Dat de minister nu kijkt naar de motieven van consumenten is een goede zaak omdat uit dat onderzoek zeker zal blijken dat er drempels zijn voor consumenten om financieel advies in te winnen.

Deel dit artikel met andere: