Home | Nieuws | Klaas Knot: “Het valt niet mee om het monetaire achtbaankarretje stabiel te houden”

Klaas Knot: “Het valt niet mee om het monetaire achtbaankarretje stabiel te houden”

De rentebeslissingen van de ECB zijn afhankelijk van drie criteria: de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de transmissie van het monetair beleid. Dat zei Klaas Knot bij de presentatie van de preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Vooral rond het monetair beleid ziet hij meerdere uitdagingen voor zich. 

Een belangrijke uitdaging voor het monetair beleid is de interactie met ander vormen van beleid. Het vermogen van de centrale bank om de prijzen te stabiliseren hangt deels af van financiële stabiliteit. De interactie tussen monetair en macro-prudentieel beleid heeft veel aandacht gekregen. De ruimte voor interactie tussen deze beleidsvormen is groot, aangezien ze elkaar kunnen beïnvloeden en omdat ze gemeenschappelijke transmissiekanalen via het financiële systeem delen. Volgens Knot is het belangrijk dat deze neveneffecten, die de twee categorieën beleidsinstrumenten op elkaar hebben, zowel via de banksector als via niet-bancaire financiële instellingen werken. 

 Daarnaast vormt de interactie tussen monetair en budgettair beleid een uitdaging. Het ‘valt niet mee om het monetaire achtbaankarretje stabiel te houden als de budgettaire draaimolen intussen alle kanten op vliegt’, schetst Knot. “Bedreigingen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verzwakken de effectiviteit van monetair beleid en kunnen leiden tot risico’s voor de financiële stabiliteit.” 

 Knot benadrukt tevens twee grote structurele veranderingen in de wereldeconomie die van grote invloed gaan zijn op het monetaire beleid: klimaatverandering en digitalisering. 

“Klimaatverandering creëert nieuwe risico’s voor de financiële stabiliteit en de economie, en zal daarmee een factor van betekenis worden voor het monetaire beleid. En door de transitie naar een klimaatneutrale economie zal de structuur van onze economie ingrijpend veranderen.” 

Als tweede structurele verandering ziet hij de toenemende rol van grote technologiebedrijven in de financiële dienstensector en de digitalisering van de financiële wereld. “Die invloed hiervan reikt veel verder dan alleen de manier waarop we betalen. Het heeft ook invloed op, onder andere, het transmissiemechanisme waarmee het monetair beleid de economie beïnvloedt.”    

 Lees hier de volledige speech: https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/speech-2023/dankwoord-klaas-knot-in-ontvangst-name-kvs-preadviezen/ 

 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie