Home | Nieuws | Kifid lost helft van de klachten op met bemiddeling

Kifid lost helft van de klachten op met bemiddeling

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost met inzet van bemiddeling of schikking, een oplossing naar tevredenheid van zowel de consument als de financiële dienstverlener. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in 914 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van Kifid.

Kifid heeft in 2022 de helft van de klachten weten op te lossen via bemiddeling of schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten hebben banken in 2022 hierin een flink aandeel (45 procent). Ook schadeverzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) toonden zich bereidwillig in het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.469 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het verder voor 23 procent schadeverzekeringen, voor 21 procent klachten tegen financiële intermediairs, voor 9 procent levensverzekeringen en voor 2 procent klachten tegen vermogensbeheerders.

Ontvangen klachten

In 2022 heeft Kifid 5.083 klachten ontvangen, waarvan 61 voor de Commissie van Beroep en de overige voor de Geschillencommissie. Het aantal mensen dat zich met een klacht meldt bij Kifid nam met bijna 400 toe. Daarbij nam het aantal mensen dat tevergeefs een klacht bij Kifid heeft ingediend toe. Het aantal niet-behandelbare klachten bedroeg 2.256 in 2022. Hiervan dienden 800 mensen een klacht in zonder die eerst te hebben voorgelegd aan hun financiële dienstverlener.

Behandelde klachten

In 2022 heeft Kifid 3.020 klachten inhoudelijk behandeld en afgerond. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar en komt overeen met de verwachting dat Kifid jaarlijks tussen de 3.000 en 3.200 klachten inhoudelijk behandelt en afrondt. In de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten zijn in 2022 verschillende verschuivingen te zien. Het aandeel behandelde klachten over schadeverzekeringen neemt verder af van 33 naar 27 procent (822 klachten). Daarentegen groeit het percentage klachten over bankzaken van 23 naar 28 procent (858 klachten). De behandelde kredietregistratieklachten (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 14 procent (412 klachten), gevolgd door klachten over hypotheekzaken met een aandeel van 13 procent (390 klachten). Het aandeel behandelde klachten over levensverzekeringen halveert van 21 naar 10 procent (312 klachten). In 2022 blijft het aandeel behandelde klachten over beleggingszaken met 7 procent (220 klachten) gelijk aan in 2021.

Deel dit artikel met andere: