Home | Nieuws | Japan spiegelt het Westen: “De inflatie is te laag”

Japan spiegelt het Westen: “De inflatie is te laag”

Het is een mening die niet snel gedeeld wordt: de inflatie is te laag. De monetaire stimuli moeten opgevoerd worden, de overheid moet dieper de schulden in en het begrotingstekort moet verder uitgediept worden. Dat is de visie van Alexis Bienvenu, fondsmanager LFDE, die hiermee botst met het overgrote deel van de wereld. 

Het botst echter niet zo zeer met het beleid van de Japanse autoriteiten. Het land maakt grote kans om uit de structurele deflatie breken die al zo’n dertig jaar aan de gang is. Dit vlammetje moet nog wel wat verder aangewakkerd worden, zodat de inflatie zichzelf in stand kan houden. Het doel heiligt de middelen. Alle Japanse instanties trekken gezamenlijk aan de kar: de centrale bank, de regering, de vakbonden. Alleen het bedrijfsleven is er wat minder enthousiast over. 

 De richtrente in Japan is licht negatief (-0,1 procent) en de bovengrens voor de tienjaarsrente wordt gehandhaafd op 1 procent, terwijl de inflatie 3 procent bedraagt. Realistisch gezien komt de richtrente dus uit op –3 procent en de tienjaarsrente op ongeveer –2 procent. En dat is niet alles: de kerninflatie, die geen rekening houdt met volatiele componenten zoals energie en verse voeding, ligt sinds afgelopen zomer systematisch boven de 4 procent. 

 Het Japanse monetaire beleid lijkt lijnrecht tegenover die van de meeste andere rijke landen te staan en dat maakt het bijzonder relevant. In veel opzichten is Japan namelijk een voorbode van wat de rest van de wereld en met name Europa te wachten staat. Een krimpende bevolking, vergrijzing, structureel zwakke groei, afhankelijkheid van andere landen voor grondstoffen, te lage inflatie, torenhoge staatsschulden, ondermaatse loongroei en negatieve richtrente behoren allemaal tot het Westerse toekomstscenario. Dit Japanse waagstuk zal dus een voorbeeld kunnen zijn in zowel positieve als negatieve zin.  

Lees meer: https://theasset.nl/deze-week/alexis-bienvenu-lfde-inflatie-is-te-laag/  

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie