Home | Nieuws | Interview met DNB-president Knot: Euro 2024, ECB-beleid en Economische Perspectieven

Interview met DNB-president Knot: Euro 2024, ECB-beleid en Economische Perspectieven

In een recent interview werd de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, gevraagd naar het monetaire beleid in relatie tot het aanstaande Euro 2024-toernooi. Of de Europese Centrale Bank (ECB) vóór het toernooi de rentetarieven zou verlagen, kon Knot niet concreet bevestigen.

Het zou nog te vroeg zijn om een specifiek vooruitzicht te kunnen geven, omdat de afhankelijkheid van nieuwe data groot is, met name loonontwikkelingen.

Hoewel de recente inflatiecijfers positief waren, wees Knot erop dat de ommekeer in duurzame inflatie afhangt van loonontwikkelingen en winstmarges in 2024. Hij benadrukte dat nieuwe loonafspraken voor veel Europese werknemers begin 2024 cruciale informatie zullen bieden.

Op de vraag of hij verwachtte dat de ECB in de eerste helft van 2024 de rentetarieven zou verlagen, antwoordde Knot dat het op basis van de huidige informatie eerder onwaarschijnlijk lijkt.

Wat betreft marktverwachtingen en de mogelijke afwijkingen van het optimale monetaire beleidstraject, benadrukte Knot dat marktoptimisme aan het einde van het jaar vaak wordt gevolgd door een correctie in januari.

Kijkend naar de algehele risicobalans voor inflatie, stelde Knot dat op korte termijn de opwaartse en neerwaartse risico’s ongeveer in balans zijn, terwijl op middellange termijn de risico’s Iets hoger worden ingeschat voor de jaren 2025 en 2026.

Afsluitend sprak Knot over zijn tevredenheid met de nieuwe inflatieprognoses, die volgens hem nauwkeuriger zijn gebleken voor 2023. Hij gaf aan vertrouwen te hebben in een terugkeer naar 2% inflatie in 2025 en uitte geen grote zorgen over de economie van de eurozone. Hierbij wees hij onder meer op verwachte stijgingen in de reële lonen en een sterke arbeidsmarkt als basis voor een opleving in 2024. Hij benadrukte echter dat eventuele wijzigingen in het monetaire beleid geleidelijk en geduldig moeten zijn.

Lees meer: https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/media-2023/interview-klaas-knot-in-boersen-zeitung/

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie