Home | Nieuws | Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

Hypotheekadviseur vraagt lang niet altijd naar studieschuld

De AFM noemt het opvallend dat bij vier op de tien starters door de hypotheekadviseur niet werd gevraagd naar een eventuele studieschuld. Ook naar een private lease verplichting wordt in bijna de helft van de gevallen (46 procent) niet gevraagd door de hypotheekadviseur. 

 

De AFM doet deze constatering in consumentenonderzoek onder hypotheeksluiters naar de financiering van verduurzaming.  

Zdenka van Schaik, manager Lenen en Sparen AFM: “Een hypotheekadviseur heeft de wettelijke taak om consumenten een passend advies te geven over hun hypotheek. Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel van het advies. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease contract.” 

De AFM kondigde eerder dit jaar al aan nader onderzoek te doen of hypotheekadviseurs adequaat advies geven. Dit onderzoek loopt nog. 

De AFM: “Slechts 30 procent van alle hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft naar een eventuele openstaande studieschuld. Bij starters kwam dit onderwerp vaker aan bod (49 procent). Echter, vier op de tien starters geven aan niet gevraagd te zijn naar een mogelijke studieschuld (elf procent weet het niet). 

“Van de jongeren (18-34 jaar) geeft 43 procent aan niet gevraagd te zijn naar een studieschuld. 

“Het aandeel van de starters dat daadwerkelijk een studieschuld had lijkt ten opzichte de vorige meting gedaald (2021: 48 procent versus 2022: 30 procent), maar het verschil kan ook (deels) verklaard worden door de verandering van panel. Bij jongeren (18-34 jaar) is hetzelfde patroon te zien. 

“45 procent van de hypotheeksluiters die advies inwonnen geeft aan dat hun hypotheekadviseur gevraagd heeft of zij op dat moment een private lease hadden. Een even grote groep (46 procent) geeft aan dat hier niet naar gevraagd is (en acht procent weet het niet). 

“Aan verbouwers (58 procent) werd vaker gevraagd of men een private lease had dan aan doorstromers (36 procent), de twee andere groepen vallen er tussenin (starters: 50 procent, oversluiters: 41 procent).” 

Deel dit artikel met andere: