Home | Nieuws | Frank ’t Hart pleit voor afschaffing passendheidstoets

Frank ’t Hart pleit voor afschaffing passendheidstoets

“De effectiviteit van de kennis- en ervaringstoets (passendheidstoets) bij execution-only beleggen is mijns inziens dermate gering dat de vraag moet worden gesteld of deze niet afgeschaft dient te worden.” Dat schrijft advocaat Frank ’t Hart in een recente bijdrage voor het Tijdschrift voor Financieel Recht.

’t Hart stelt voor de regel te veranderen en niet de kennis van de belegger, maar zijn of haar beleggingsdoel als uitgangspunt te nemen voor een passendheidstoets:

“Zo maakt het uit of een belegger speculatief wil beleggen in derivaten met geld dat hij zonder meer kan missen of dat sprake is van een pensioendoelstelling. Uiteraard biedt de gedachte om het ken-uw-client beginsel te kantelen naar een ‘ken uw doelstelling’ beginsel geen garantie tegen suboptimaal beleggen, zeker niet indien de consument met een leugentje om bestwil een onjuist antwoord geeft. Maar bij een onjuist antwoord op een duidelijke vraag kan eerder aan de consument worden tegengeworpen dat deze zijn verantwoordelijkheid niet heeft willen nemen, dan in de situatie waarin een consument braaf vragen over zijn kennis en ervaring beantwoordt en vervolgens – na een gestandaardiseerde waarschuwing – toch mag beleggen ondanks dat die kennis en ervaring ontoereikend is.”

Lees de volledige bijdrage van Frank ’t Hart hier.

Deel dit artikel met andere: