Home | Nieuws | Finnius update: wijzigingen toezichtregels voor aanbieders, adviseurs en bemiddelaars

Finnius update: wijzigingen toezichtregels voor aanbieders, adviseurs en bemiddelaars

Het stond al enige jaren op de agenda van de wetgever, maar eindelijk is duidelijk dat per 1 juli 2024 het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 in werking treedt. Hieronder geeft Finnius een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per marktpartij. Technische wijzigingen en enkele aanvullingen voor beheerders van icbe’s zijn buiten beschouwing gelaten. 

Allereerst richt Finnius zich tot de adviseurs en bemiddelaars omtrent het verstrekken van geautomatiseerd advies.  Kwaliteitseisen voor volledig geautomatiseerd advies zijn per 1 juli 2024 van toepasing. De volgende kwaliteitseisen dienen te waarborgen dat dergelijke adviezen aan dezelfde eisen voldoen als adviezen afgegeven door een natuurlijk persoon: 

Lees meer: https://finnius.com/diverse-wijzigingen-toezichtregels-voor-aanbieders-adviseurs-en-bemiddelaars-per-1-juli-2024/ 

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie