Home | Nieuws | Financiële sector vervolgt leidende rol in Klimaatverbintenis

Financiële sector vervolgt leidende rol in Klimaatverbintenis

Financiële instellingen intensiveren hun betrokkenheid bij de financiering van de energietransitie. Het Werkplan Klimaatcommitment legt vast hoe de sector zijn leidende rol op het gebied van klimaat blijft spelen, met een focus op inhoudelijke verdieping en uitwisseling van kennis.

De sector wisselt kennis en ervaring uit over nieuwe ontwikkelingen en past regelmatig de ‘Leidraad voor relevante financieringen, beleggingen en actieplannen’ aan. Dit alles met het doel om de voortgang van de afspraken uit het Klimaatcommitment te monitoren en, waar mogelijk, de energietransitie te stimuleren en/of te versnellen.

Lees het volledige artikel: https://www.infinance.nl/artikel/financiele-sector-zet-voortrekkersrol-klimaatcommitment-door/

Deel dit artikel met andere: