Home | Nieuws | Financiële ondernemingen moeten verplicht digitale weerbaarheid testen

Financiële ondernemingen moeten verplicht digitale weerbaarheid testen

Testen van digitale weerbaarheid door financiële ondernemingen wordt verplicht. Dat staat in de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector, waarvan de internetconsultatie is gestart. De consultatie sluit 26 juni.

De minister: “Financiële ondernemingen dienen periodiek de digitale weerbaarheid te testen op paraatheid, eventuele zwaktes en tekortkomingen (artikelen 24 tot en met 27). Alle financiële ondernemingen zullen hierbij jaarlijks hun ICT-systemen dienen te testen op een bepaald basisniveau, waarbij significante instellingen, die worden aangewezen door de bevoegde autoriteiten, ook minimaal eens per drie jaar geavanceerde ethische hacktesten op basis van actuele dreigingsinformatie zullen ondergaan, zogenaamde ‘Threat Led Penetration Testing’ (TLPT).”

Risicogebaseerde aanpak

De verordening kent drie hoofddoelen. Ten eerste worden de reeds bestaande, maar versnipperde sectorale Unieregels ten aanzien van cyberweerbaarheid van de financiële sector geharmoniseerd. Ten tweede creëert de verordening een regelgevend kader voor financiële ondernemingen waarvoor nog geen weerbaarheidseisen bestonden. Ten derde bevat de verordening regels om de risico’s van uitbesteding van kritieke ICT-processen van financiële ondernemingen aan derde aanbieders van ICT-diensten (zoals clouddienstverleners) beter te mitigeren en om de versnippering van de regels daaromtrent tegen te gaan.

In de verordening is gekozen voor een risicogebaseerde aanpak. Financiële diensten kunnen sterk van elkaar verschillen, en ook binnen dezelfde diensten zijn er verschillen in grootte van instellingen en bedrijfsmodellen. De verordening houdt daarom rekening met onder andere de omvang en het algehele risicoprofiel en de aard van de financiële onderneming, alsook de complexiteit van diensten, activiteiten en verrichtingen.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie