Home | Nieuws | “Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste kennis”

“Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste kennis”

Adfiz, CFD en OvFD roepen de minister op te stoppen met het herhaald toetsen van eerder getoetste kennis, vaardigheden en competenties. Dit in hun consultatiereactie op de Wijzigingsregeling eind- en toetstermen (PE) 2023.

De drie organisaties: “Helaas stellen we vast dat uit de geselecteerde eind- en toetstermen voor de PE-examens blijkt dat de termijn voor een PE-ontwikkeling fors is opgerekt en dat er meerdere termen überhaupt zodanig behoren tot de basiskennis en -vaardigheden van het vak, dat wij schrikken van het oordeel van de minister dat dit hertoetsbare actualiteiten zouden betreffen.

“Door het feitelijk loslaten van het actualiteitscriterium is sprake van een continue hertoetsing van herhaaldelijk eerder getoetste vakkennis, vaardigheden en competenties. We stellen vast dat de mate waarin PE-examens intussen betrekking hebben op eerder behaalde vakbekwaamheid (kennis, vaardigheden en competenties) volkomen disproportioneel is en werkelijke professionalisering frustreert.

“Het huidige systeem van PE-examens ondermijnt het leven lang ontwikkelen van de beroepsgroep van financieel adviseurs en lijkt eerder bij te dragen aan een leven lang stilstaan van adviseurs. We maken dan ook opnieuw bezwaar tegen PE-examens die gaan over oude zaken.

“We bieden aan dat we in samenspraak met het ministerie grondig per eind- en toetsterm bekijken in welke omvang er steeds sprake is (geweest) van toetsing van oude vakbekwaamheid. Daarbij bezien we ook graag in gezamenlijkheid op welke punten een systeem voor PE verbeterd kan worden zodat het daadwerkelijk zal bijdragen aan de eigen vakbekwame actuele ontwikkeling van adviseurs en de professionalisering van de beroepsgroep als geheel.”

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie