Home | Nieuws | Europese toezichthouders geven eerste officiële definitie van greenwashing

Europese toezichthouders geven eerste officiële definitie van greenwashing

Europese toezichthouders voor de financiële sector hebben voor het eerst een officiële definitie gepresenteerd voor greenwashing. Het doel hierachter is om ‘misleidende duurzaamheidsclaims’ van asset managers, banken en verzekeraars onderuit te halen.

De Europese bankentoezichthouder EBA, effecteninstantie ESMA en de verzekeringsautoriteit EIOPA (ESA’s) presenteerden recentelijk het voortgangsverslag van hun gezamenlijk onderzoek naar greenwashing binnen de Europese Unie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Brussel.

In het verslag wordt voor het eerst getracht om greenwashing te definiëren: “Greenwashing is een praktijk waarbij aan duurzaamheid gerelateerde verklaringen, acties of mededelingen het onderliggende duurzaamheidsprofiel van een entiteit, financieel product of financiële diensten niet duidelijk en eerlijk weergeven. Deze praktijk kan misleidend zijn voor consumenten, beleggers of andere marktdeelnemers.”

De definitie moet fungeren als een ‘gedeeld referentiepunt’ voor toezichthouders, marktdeelnemers en overige belanghebbenden. Het heeft niet als doel om in EU-wetgeving opgenomen te worden. Echter, de definitie legt de basis voor nationale toezichthouders, zoals de AFM, om actie te kunnen ondernemen tegen bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing.

Lees hier meer: https://www.investmentofficer.nl/nieuws/brussel-definieert-greenwashing-voor-het-eerst?check_logged_in=1

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie