Home | Nieuws | ESMA: “Maak duidelijke en strenge regels omtrent Eltifs”

ESMA: “Maak duidelijke en strenge regels omtrent Eltifs”

De Europese toezichthouder Esma pleit voor duidelijkere en strengere regelgeving voor Eltifs, de Europese langetermijn investeringsfondsen. Esma benadrukt dat een betere balans tussen illiquide en liquide beleggingen binnen deze fondsen cruciaal is om de bescherming van beleggers en de financiële stabiliteit te waarborgen.

Esma wil een eerder voorgestelde tabel opnieuw opnemen in het reglement van de Eltif-normen, zij het met enkele belangrijke aanpassingen. Deze tabel stelt verhoudingen voor tussen niet-liquide beleggingen op de particuliere markt en meer liquide beleggingen in de publieke sector. De Europese Commissie had eerder voorgesteld om deze tabel te schrappen uit het RTS-voorstel, maar Esma is het hier niet mee eens vanwege de ‘flexibele’ benadering die de Commissie voorstelt.

Esma benadrukt de noodzaak van een striktere aanpak bij het vaststellen van de normen voor deze nieuwe categorie fondsen, bekend als de Level 2 RTS. Het herziene Eltif regime is al sinds januari van kracht.

Het vinden van een ‘passend evenwicht’ tussen de bescherming van particuliere beleggers, financiële stabiliteit en de rol van Eltifs bij het stimuleren van de financiering van de kapitaalmarkt in Europa is volgens Esma essentieel. De toezichthouder suggereert dat dit evenwicht anders moet worden gevonden dan wat de Europese Commissie voorstelt.

De discussies over de regelgeving voor Eltif-fondsen zouden nog langer kunnen duren, omdat de Europese Commissie het advies van Esma kan negeren. Dit kan leiden tot verdere vertraging en onzekerheid voor beleggers en de financiële sector.

Lees het volledige artikel: https://www.investmentofficer.nl/nieuws/esma-roept-op-tot-striktere-regels-voor-eltifs?check_logged_in=1

Deel dit artikel met andere: