Home | Nieuws | Eigen woning niet naar box 3

Eigen woning niet naar box 3

Het kabinet is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij in antwoord op Kamervragen.

“De hervorming van box 3 [is] zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd en treedt pas in 2027 in werking. Majeure wijzigingen in de eigenwoningregeling zijn daarmee op korte termijn niet realistisch,” aldus de staatssecretaris.

Eerder stelde DNB voor om de eerste eigen woning te verhuizen van box 1 naar box 3. Concreet zou dit betekenen dat hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait komen te vervallen en dat woningeigenaren belasting gaan betalen over de overwaarde van een woning.

Van Rij vindt het nog te vroeg voor dit soort ingrijpende wijzigingen: “Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen.”

Met andere woorden: eerst maar eens afwachten hoe het voor onroerend goed in zijn algemeenheid uitpakt, voor we naar de eigen woning gaan kijken.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie