Home | Nieuws | Economisch systeem legt nadruk op belastinginkomsten en groei

Economisch systeem legt nadruk op belastinginkomsten en groei

Ons huidige economische systeem is nauw verbonden met groei, maar dit wordt niet als een intrinsiek doel gezien door de meeste economen, in tegenstelling tot beleidsmakers. Lex Hoogduin, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet groei als een resultaat van individuen die streven naar verbetering van hun eigen positie en welvaart. Het bruto binnenlands product (bbp) dient als een beperkte maatstaf, die alleen de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten meet.

Er is een interessante paradox waarbij het bbp en welvaart verbonden zijn wanneer mensen de verworven goederen en diensten gebruiken om hun eigen welzijn te vergroten. Echter, we zijn niet per se afhankelijk van de groei van het bbp. Vrije tijd wordt steeds belangrijker voor ons welzijn en kan zelfs invloed hebben op de economie en leiden tot stagnerende groei. Hans Stegeman, hoofdeconoom van de Triodos Bank, wijst op een intrigerende paradox waarbij, ondanks dat statistieken al decennialang aantonen dat Nederlanders niet gelukkiger worden van meer economische groei, het systeem toch gericht blijft op groei.

Lees het volledige artikel: https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10546778/systeem-maakt-overheid-afhankelijk-van-meer-belastinginkomsten-en-groei

Deel dit artikel met andere: