Home | Nieuws | DNB: "loonkosten en bedrijfswinsten droegen bij aan inflatie 2023"

DNB: “loonkosten en bedrijfswinsten droegen bij aan inflatie 2023”

In 2023 hebben hogere loonkosten en bedrijfswinsten aanzienlijk bijgedragen aan de inflatie, volgens een analyse van de binnenlands gecreëerde inflatie. De groeiende lonen, voornamelijk als gevolg van hoge looneisen en een krappe arbeidsmarkt, leverden de grootste bijdrage aan de inflatie, terwijl ook bedrijfswinsten positief hebben bijgedragen, zij het in afnemende mate gedurende het jaar.

De loonkosten droegen 3,9% bij aan de binnenlandse inflatie, terwijl bedrijfswinsten 1% bijdroegen in 2023. Dit verschilt aanzienlijk van voorgaande jaren, waarin bedrijfswinsten een grotere rol speelden in de inflatie. De daling van de inflatie in de tweede helft van 2023 werd voornamelijk weerspiegeld in een afnemende bijdrage van bedrijfswinsten, aangezien bedrijven de stijgende loonkosten compenseerden met lagere winstmarges.

Vooruitkijkend wordt verwacht dat de inflatie zal afnemen, mede door een verwachte daling van de loongroei. Ondanks deze afname blijft het cruciaal om de ontwikkelingen in loonkosten en winsten nauwlettend te volgen, gezien de invloed van arbeidsmarktkrapte op de loongroei en het belang van deze factoren voor toekomstige inflatie.

Lees het volledige artikel: https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/achtergrond-2024/hoe-hogere-loonkosten-en-bedrijfswinsten-in-2023-bijdroegen-aan-inflatie/

Deel dit artikel met andere: