Home | Nieuws | DNB en AFM pleiten voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie

DNB en AFM pleiten voor een krachtige Europese kapitaalmarktenunie

DNB en de AFM maken zich sterk voor een concurrerende Europese kapitaalmarkt en zijn met een zestal aanbevelingen gekomen om dit te realiseren. Het gaat om een reeks vervolgstappen die moet resulteren in een passend en doeltreffend beleid. ‘De Kapitaalmartenunie (KMU) is van cruciaal belang voor een concurrerend en veerkrachtig Europa, maar de vooruitgang verloopt moeizaam en de kapitaalmarkten in Europa zijn nog steeds gefragmenteerd,’ zo vatten de twee partijen de huidige situatie samen. 

‘Omvangrijke en aantrekkelijke Europese kapitaalmarkten bevorderen economische groei en versterken de financiële stabiliteit. De AFM en DNB roepen beleidsmakers dan ook op om lopende initiatieven af te ronden en ambitie te tonen om zo een ware Europese kapitaalmarkt op te bouwen.’ 

 In het gezamenlijk opgestelde rapport zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

  • Er moeten gerichte wijzigingen aangebracht worden in het mandaat van ESMA om de onzekerheid op het gebied van de regelgeving te verminderen en de effectiviteit van het toezicht te verbeteren. 
  • Inspanningen om de omvang van de Europese kapitaalmarkten te vergroten moeten gestimuleerd en ondersteund worden door beleggingsproducten in het beste belang van de EU-burgers te laten werken 
  • De toegang tot en de concurrentie op de Europese kapitaalmarkten moet worden bevorderd 
  • De fundamentele internemarktwetgeving en handhavingsbevoegdheid voor (digitaal) grensoverschrijdend zakendoen moet verder worden geharmoniseerd en verbeterd. 
  • De beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van markt- en bedrijfsgegevens binnen de EU moet worden verbeterd. 
  • Tot slot wordt aangedrongen op versterking van de veerkracht van beleggings- en geldmarktfondsen 

 

Lees meer: https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2024/02/16/DNB-en-AFM-voor-krachtige-Europese-kapitaalmarktenunie 

Deel dit artikel met andere: