Home | Nieuws | DFO: "Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart"

DFO: “Let op privaatrechtelijke consequenties onafhankelijkheidsbegrip Vergelijkingskaart”

Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke consequenties goed in kaart heeft gebracht en weet dat het aan deze consequenties kan voldoen.

 

DFO heeft langs verschillende kanten sonderingen uitgevoerd bij het intermediair en signaleert dat een overweldigende meerderheid van het intermediair voornemens is bij het maken van de Vergelijkingskaart aan te geven dat het advies wordt gegeven op onafhankelijke basis.

 

Volgens DFO is het zaak de privaatrechtelijke consequenties hiervan goed te doorzien. Het bureau raadt aan: “Wil het kantoor in de Vergelijkingskaart toch het begrip onafhankelijk opnemen, kan overwogen worden om in het kader van de privaatrechtelijke overeenkomst van opdracht dit begrip te “kaderen” waarbij de opgave zal zijn dat er geen tegenstrijdige uitingen komen tussen enerzijds de publiekrechtelijke Vergelijkingskaart en de privaatrechtelijke overeenkomst van opdracht. Ontstaan deze onduidelijkheden toch dan is het vaste jurisprudentie dat dergelijke onduidelijkheden ten nadele van de financieel dienstverlener worden uitgelegd omdat deze de onduidelijkheid voor de consument heeft geschapen.”

 

Binnen de sector, aldus DFO, “bestaan verschillende visies of de wet inhoudt dat je het begrip onafhankelijk mag gebruiken wanneer je een toereikend aantal aanbieders kunt vergelijken, dan wel dat je deze vergelijking daadwerkelijk hebt uitgevoerd voordat je de aanbeveling aan de klant doet. Ook zijn er nog verschillende visies of de financieel dienstverlener deze vergelijking per dossier moet uitvoeren dan wel bijvoorbeeld periodiek een marktvergelijking mag uitvoeren en de uitkomst van deze vergelijking leidend laat zijn in zijn advisering in de periode nadat deze analyse heeft plaatsgevonden”.

Deel dit artikel met andere: