Home | Nieuws | De economische druk van vergrijzing

De economische druk van vergrijzing

BlackRock voorziet dat de vergrijzing in veel landen zal leiden tot dalende economische groei, permanente inflatiedruk en stijgende overheidstekorten. Voor beleggers hoeft dit echter geen probleem te zijn, aangezien vergrijzing in veel opkomende markten niet speelt.

Vergrijzing ontwikkelde landen en China

De vergrijzing in ontwikkelde landen en China is momenteel in volle gang en zal de komende decennia aanhouden. Dit heeft positieve effecten, zoals het terugdringen van CO2-emissies en het verminderen van de druk op grondstoffenvoorraden. Echter, als deze landen er niet in slagen de krimp van de beroepsbevolking op te vangen door hogere arbeidsparticipatie en het aantrekken van buitenlandse werknemers, kan vergrijzing leiden tot lagere economische groei, aldus het BlackRock Investment Institute (BII).

Vergrijzing effecten op de economie

De effecten van vergrijzing lijken tegenstrijdig. Naast een negatieve invloed op de economische groei, kan vergrijzing juist leiden tot meer inflatie. Gepensioneerden besteden vaak niet minder, ,maar dragen niet bij aan de economische output. Hierdoor kan een afname van het aanbod in producten en diensten binnen ontwikkelde landen resulteren in inflatiedruk, waardoor centrale banken de rentetarieven boven het pre-COVID niveau zouden kunnen houden.

De stijgende rente kan echter leiden tot hogere staatsschulden, zonder dat dit gecompenseerd wordt door meer belastinginkomsten. Bovendien zullen overheden door vergrijzing meer moeten uitgeven aan pensioenen en gezondheidszorg. Om de schuld te beheersen, zullen overheden waarschijnlijk belastingen moeten verhogen of flink moeten bezuinigen. Dit maakt het voor centrale banken moeilijker om de rentetarieven te verhogen als ze inflatiestijgingen willen beperken, dit is volgens BlackRock een reden om te verwachten dat de inflatie hoger zal blijven dan voor de pandemie.

Kansen voor opkomende markten

Maar er is ook goed nieuws. BlackRock benadrukt dat vooral opkomende landen zullen profiteren van vergrijzing in de volwassen landen, inclusief China. In veel opkomende markten groeit de beroepsbevolking, wat een economisch voordeel oplevert. Landen die hier goed op weten in te spelen, bijvoorbeeld door de arbeidsparticipatie te verhogen en te investeren in infrastructuur, kunnen het beter doen dan de verwachtingen. BlackRock ziet kansen in landen waar veel vraag is naar investeringen, zoals India, Indonesiƫ, Mexico en Saoedi-Arabiƫ.

Lees het volledige artikel: https://www.iexprofs.nl/Column/794182/inflatie/Vergrijzing-leidt-tot-minder-economische-groei-en-meer-inflatie.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main1_home

Deel dit artikel met andere: