Home | Nieuws | Daling langlopende hypotheekrentes in het vooruitzicht

Daling langlopende hypotheekrentes in het vooruitzicht

De gemiddelde hypotheekrente gaat naar verwachting dalen tegen het einde van 2023. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker. In de eerste vijf maanden van dit jaar is de gemiddelde hypotheekrente gestabiliseerd en tegelijkertijd bewegen hypotheekrentes van verschillende rentevaste periodes dichter naar elkaar toe.

In essentie betekent het dat het voor huizenkopers gunstiger kan worden om voor een iets hogere rente op lange termijn te kiezen. Hierdoor zijn zij langer verzekerd van stabiele maandlasten. Daarnaast zorgen de recente stijgingen in cao-lonen ervoor dat sommige woningzoekenden meer kunnen lenen, wat hun kansen op de woningmarkt kan verbeteren.

Echter, niet alle rentes bevinden zich momenteel in een stabiele fase. De gemiddelde variabele rente met Nationale Hypotheek Garantie is sinds het begin van dit jaar met iets meer dan één procentpunt gestegen.

Vanwege de aanhoudende inflatie in Europa, verwacht De Hypotheker dat de Europese Centrale Bank een verkrappend monetair beleid zal blijven voeren. Een dusdanig beleid beteugelt de economische groei- en inflatieverwachtingen en remt de stijging van de kapitaalmarktrentes af. De huidige voorspelling is dat er in de komende maanden nog twee renteverhogingen zullen komen. De rentes op hypotheken met een korte rentevaste periode zullen evenredig meestijgen met de verhogingen.

Lees hier meer: https://www.vvponline.nl/nieuws/in-tweede-helft-2023-daling-langlopende-hypotheekrentes-in-vooruitzicht

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie