Home | Nieuws | Cyptodienstverleners kunnen zich melden bij de AFM

Cyptodienstverleners kunnen zich melden bij de AFM

Cryptodienstverleners kunnen vanaf 22 april 2024 een vergunning of notificatie aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 worden gebruikt.

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) zal van kracht gaan op 30 december 2024. Vanaf die datum kunnen partijen met een CASP-vergunning of -notificatie hun cryptoactivadiensten aanbieden op de Europese markt. Partijen die al een vergunning hebben voor vergelijkbare diensten of activiteiten, kunnen een CASP-notificatie indienen. De AFM is in Nederland de belangrijkste toezichthouder op deze dienstverlening. Binnen de Europese Unie mag geen persoon of instelling cryptoactivadiensten aanbieden zonder CASP-vergunning.

Transitieperiode

Voor CASPs die voor 30 december 2024 al actief waren onder het nationale regime, geldt een overgangsperiode. Als zij cryptoactivadiensten willen blijven aanbieden, moeten zij naar verwachting per 30 juni 2025 een MiCAR-vergunning of -notificatie hebben. Tot die tijd blijft het nationale regime van kracht, gebaseerd op de Implementatiewet wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze wet vereist dat aanbieders van cryptodiensten een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) aanvragen. De overgangsperiode is niet meer van toepassing op partijen die vóór 30 december 2024 nog geen DNB-registratie hebben. Aanvragen voor een CASP-vergunning of -notificatie kunnen per e-mail worden ingediend, volgens de instructies op de website van de AFM.

CASP pre-scan

De AFM biedt partijen die bezig zijn met het voorbereiden van een aanvraag voor een CASP-vergunning de mogelijkheid om een pre-scanprocedure aan te vragen. Dit helpt zowel om de vergunningaanvraag efficiënter te laten verlopen als om wederzijdse kennis over belangrijke onderwerpen op te bouwen.

Lees het volledige artikel: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2024/april/crypto-aanvraag-vergunning

Deel dit artikel met andere: