Home | Content create | Interviews | Q&A met Olaf van den Heuvel, AEGON Asset Management

Q&A met Olaf van den Heuvel, AEGON Asset Management

1. Wat zijn uw voornaamste aandachts- punten als CIO van Aegon Asset Management NL?

Op korte termijn ligt de focus op de gevolgen van de renteverhogingen van centrale banken. Waarschijnlijk zwakt de economische groei af en daalt de inflatie. We moeten een duidelijk beeld krijgen bij mogelijke scenario’s in de volgende fase als de inflatie tot staan is gebracht. Hoe ziet die inflatiedaling eruit? Gaat de inflatie terug naar 2%, of blijven we bijvoorbeeld op 3-4% steken? Die vraag is be-langrijk want als de langetermijninflatie stijgt, loopt ook de rente op de kapitaalmarkten op en dat heeft een enorme impact op de waarderingen van activa.

2. Wat zijn voor u belangrijke beleggingsthema’s in 2022?

Voor de komende tijd gaat het om het touwtrekken tussen inflatie en groei. Mocht de inflatie hoog blijven, dan kunnen de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld worden, als gevolg van verkrappend monetair beleid (de rente gaat omhoog). Mocht de inflatie meevallen, dan prijzen markten een zachtere landing in en zullen markten zich positiever gedragen.

3. Het sentiment op de financiële markten is onzeker. Wat is de sleutel tot succesvolle asset allocatie voor de tweede helft van 2022?

Voor de komende tijd gaat het om het touwtrekken tussen inflatie en groei. Mocht de inflatie hoog blijven, dan kunnen de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld worden, als gevolg van verkrappend monetair beleid (de rente gaat omhoog). Mocht de inflatie meevallen, dan prijzen markten een zachtere landing in en zullen markten zich positiever gedragen.

4. Welke invloed heeft de hoge inflatie van dit moment op het beleggingsproces?

Inflatie en met name de lange termijn speelt een belangrijke rol in ons beleggingsproces.

5. Verantwoord beleggen vormt de kern van de beleggingsfilosofie en het -proces van Aegon AM. Hoe uit zich dat in de aanpak van Aegon AM?

Als beheerders van het kapitaal van onze klanten den-ken we dat het verstandig is om alle relevante en materiële risico’s en kansen, inclusief ESG-factoren, in overweging te nemen als onderdeel van onze uitgebreide analyse van emittenten. We hanteren een focus op resultaten op de lange termijn, en gebruiken verantwoorde beleggings-praktijken zoals ESG-integratie en actief aandeelhouder-schap, waar van toepassing, voor een holistisch begrip van de beleggingen die we namens onze klanten doen. Wij zijn van mening dat het zich uitsluitend richten op financiële statistieken ertoe leidt dat kansen over het hoofd worden gezien. Wij houden rekening met ESG-factoren bij onze analyse van toekomstige winstgevendheid en kredietwaardigheid, en streven ernaar hiermee betere beleggingsresultaten op de lange termijn te behalen.

Onze aanpak van verantwoord beleggen bestaat uit drie pijlers: ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en investment solutions.

6. Wat zijn de belangrijkste macro-economische gebeurtenissen die in de tweede jaarhelft op de agenda staan?

Voor de tweede jaarhelft zijn de ontwikkelingen van de inflatie en van de arbeidsmarkt belangrijk.


 

Disclaimer: All investments contain risk and may lose value. Responsible investing is qualitative and subjective by nature and there is no assurance that the responsible investing strategy and techniques employed will be successful. Investors should consult their investment professional prior to making an investment decision.

Deel dit artikel met andere:

Overige Magazine artikelen