Home | Content create | Interviews | Q&A met Joost van Leenders, Kempen Capital Management

Q&A met Joost van Leenders, Kempen Capital Management

1. Wat zijn uw voornaamste aandachts- punten als Senior Portfolio Manager / Equity Strategist at Kempen Capital Management?

Mijn belangrijkste aandachtspunt is het beleggingsbeleid van Van Lanschot Kempen. Op basis van economische vooruitzichten, monetair en fiscaal beleid, winstverwachtingen waarderingen en marktsentiment een optimale keuze maken uit de brede beleggingscategorieën (aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties uit opkomende markten, vastgoed en grondstoffen), rekening houdend met rendement en risico.

2. Wat zijn voor u belangrijke beleggings- thema’s in 2022?

Vooral inflatie en monetair beleid. Daarnaast de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande beperkingen van grondstoffenleveringen uit Rusland (vooral gas).

3. Het sentiment op de financiële markten is onzeker. Wat is de sleutel tot succes- volle asset allocatie voor de tweede helft van 2022?

Gezien de belangrijkste thema’s hiervoor genoemd een juiste inschatting van de ontwikkeling van de inflatie, de reactie van centrale banken en de impact op financiële markten. Daarbij blijft het belangrijk om een goede spreiding aan te brengen in de asset allocatie.

4. Welke invloed heeft de hoge inflatie van dit moment op het beleggingsproces?

De hoge inflatie is negatief voor obligaties, maar ook aandelen hebben het moeilijk in een omgeving van lage groei en hoge inflatie. Dus moet gezocht worden naar beleggingscategorieën die bescherming bieden tegen inflatie, mits de waardering daarvan redelijk is.

5. Wat betekent de renteverhoging door de ECB zoals aangekondigd op 21 juli voor de aandelenmarkten en wat betekent het voor uw werk als aandelenstrateeg bij Kempen?

Centrale banken, en vooral de ECB, verkeren in een moeilijke positie. Vanwege de hoge inflatie moeten ze de rente wel verhogen, maar tegelijkertijd koelt de wereldeconomie af en stevent de eurozone waarschijnlijk af op een recessie. In eerdere verkrappingscycli konden centrale banken redelijk snel van koers veranderen als er onrust ontstond op financiële markten of de economie afkoelde, maar dat is met de hoge inflatie moeilijker. Voor onze beleggingsstrategie betekent dat dat we niet snel op de hulp van centrale banken hoeven te rekenen.

6. Wat zijn de belangrijkste macro-economische gebeurtenissen die in de tweede jaarhelft op de agenda staan?

Het al dan niet afglijden in een recessie van de Europese en Amerikaanse economie.

Deel dit artikel met andere:

Overige Magazine artikelen