Home | Content create | Interviews | Q&A met Anne Schoemaker, Member Consultative Working Group (CWG) on Sustainable Finance, ESMA

Q&A met Anne Schoemaker, Member Consultative Working Group (CWG) on Sustainable Finance, ESMA

Het onderwerp van artikel 8 en 9 binnen SFDR is van belang voor de adviseur en de consument, omdat het de vergelijkbaarheid van producten op hun duurzaamheidscredenties zou moeten verbeteren.” In de aanloop naar Fund Seminar op 29 september sprak de Fund Seminar-redactie met keynote spreker Anne Schoemaker. Zij is Member Consultative Working Group (CWG) on Sustainable Finance van de ESMA (zie kader) en Director ESG Products bij Sustainalytics. In haar keynote gaat zij onder meer in op SFDR-artikel 8 en 9. 

Even voorstellen: kunt u ver-tellen wat uw werkzaamheden zijn als Member Consultative Working Group (CWG) on Sustainable Finance van ESMA?

“Mijn rol zal zijn om samen met de andere 25 CWG-leden ESMA van technische input en advies te voorzien op het gebied van duurzame financiering en ESMA’s sustainable finance roadmap. Dit zal zijn zowel in reactie op specifieke vraagstukken als ook proactief wanneer we relevante kwesties zien waar de groep over na zou kunnen denken. Ikzelf zal daarbij, gezien mijn werk bij Morningstar Sustainalytics en vanuit mijn achtergrond in duurzaamheid in ontwikkelingsfinanciering, met name de invalshoek van ESG-data en ESG-data providers meebrengen, bijvoorbeeld op onderwerpen als beschikbaarheid van data en kwaliteit, maar ook op praktische uitvoerbaarheid van wetgevingen.”

De CWG geeft technisch ad-vies over ‘sustainable finance work streams and expertise on ESG topics.’ Waarom is dit belangrijk voor zelfstandige vermogensbeheerders en waar lopen zij mogelijk tegen aan?

“Iedereen in de financiële markt wordt op dit moment in meer of mindere mate geconfronteerd met de regels en wetgevingen rondom duurzame financiering. En iedereen worstelt waarschijnlijk met het feit dat we pas net begonnen zijn aan dit traject en dat er dus veel nog niet duidelijk is. Vermoedelijk lopen zelfstandige vermogensbeheerders dus net zozeer aan tegen de problemen en onduidelijkheden rondom artikel 8 en 9 classificatie bijvoorbeeld (is een fonds een beetje groen of donkergroen? Hoe wordt dat bepaald?), of hoe om te gaan met het concept ‘principle adverse impact’.

Er ligt een grote rol voor ESMA in het verduidelijken van bepaalde onderwerpen en het opstellen van technische standaarden en regels. Hopelijk kan het werk wat de CWG zal doen ter ondersteuning van ESMA, uiteindelijk ook zelfstandige vermogensbeheerders en adviseurs ten goede komen.”

U gaat het in uw presentatie onder andere hebben over artikel 8 en 9 ‘labels’. Waar staan we nu in het proces?

“De problemen met SFDR artikel 8 en 9 (heeft een financieel product een milieu- of sociale karakteristieken (artikel 8), of heeft het duurzaamheidsdoelstellingen (artikel 9), waaronder het gebruik ervan als ‘labels’, krijgen inderdaad veel aandacht in wat er gezegd en geschreven wordt over SFDR. Het gebruik ervan als labels was nooit de bedoeling en verhoogt wellicht het risico op greenwashing – in ieder geval is er veel onduidelijkheid in hoe de classificatie te interpreteren. Zo-wel ESMA als de Europese Com-missie zijn zich hier zeer bewust van en beide organen hebben het tegengaan van greenwashing zeer hoog op de agenda. De Europese toezichthouders hebben dus de taak gekregen om te kijken of minimumstandaarden een oplossing zouden kunnen bieden, in eerste instantie voor artikel 8. Ik verwacht dat daar later dit jaar wellicht iets over naar buiten komt. Maar met minimumstandaarden voor artikel 8 zijn we er nog niet artikel 9 is net zo problematisch en het gebrek aan definitie voor ‘sustainable investments’ zorgt voor verdere variatie in hoe men de wetgeving interpreteert.”

Wanneer wordt dit merkbaar voor de adviseur en voor de consument?

“Het onderwerp van artikel 8 en 9 is van belang voor de adviseur en de consument, omdat het de vergelijkbaarheid van producten op hun duurzaamheidscredenties zou moeten verbeteren. Tegelijkertijd is het wellicht niet eens zo belangrijk, omdat die classificering niet gebruikt wordt in het uitvragen van duurzaamheidsvoorkeuren van klanten onder MiFID. Voor de adviseur en de consument zijn die MiFID-bepalingen van directer belang en ook in die bepalingen zit een aantal kinderziektes. Bijvoorbeeld op het gebied van gebrek aan onderliggende data en beperkte vergelijkbaarheid van data, omdat belangrijke definities nog niet af zijn (zoals ‘sustainable investments’, maar ook de Taxonomy is nog niet af). Dat zal nu al merkbaar zijn, aangezien die bepalingen per afgelopen augustus zijn ingegaan.”

Wat is uw key takeaway aan de aanwezige vermogensbeheerders/ vermogensplanners en financieel adviseurs?

“De ontwikkelingen rondom duurzame financiering en wetgevingen op dat vlak zijn nog lang niet klaar. Dus het zal een lange adem vergen en enige mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen gezien wat er mogelijk nog komen zal. Maar laten we ervanuit gaan dat dit alles mettertijd een positieve bijdrage levert aan een meer duurzame wereld.” ESG-data en ratings providers zijn zelf ook onderwerp van toekomstige wet- en regelgeving. Hoe kijkt Sustainalytics daar tegen aan? “Sustainalytics verschaft ESG-data, ratings en inzichten (waaronder data die gebruikt kan worden om aan de EU Taxonomy en de SFDR-vereisten te kunnen voldoen) aan financiële marktpartijen. Net als onze peers, hebben wij met de groei en populariteit van ESG een prominentere rol gekregen. Voor ons is het een natuurlijke volgende stap, en een teken van het volwassen worden van de markt, dat er gekeken wordt naar hoe kwaliteit, onafhankelijkheid, en transparantie van ESG-ratings gewaarborgd kunnen worden. Zolang het niet een poging wordt om methodologieën te standaardiseren, zien we dit met vertrouwen tegemoet.”


Dit Coordination Network for Sustainability heeft de volgende doelstellingen:

Het bevorderen van de coördinatie van regelgevings-, toezichts- en handhavingsinitiatieven tussen effectentoezichthouders in de EU en tussen de activiteiten van de ESMA op het gebied van sustainable finance. Het leveren van een bijdrage aan alle werkzaamheden van de ESMA op het gebied van duurzame financiering, met name met betrekking tot de integratie van ESG-factoren in het beleggings-advies- en de disclosurevereisten, zonder het werk van de bestaande Permanente Comités van de ESMA of het Joint Committee over te doen. Het voorleggen van alle potentiële bedreigingen die relevant zijn voor de doelstellingen van de ESMA, namelijk beleggersbescherming, ordentelijke werking en de integriteit van de financiële-/commoditymarkten en van stabiliteit, aan het desbetreffende Permanente Comité.

Website: www.esma.europa.eu

Deel dit artikel met andere:

Overige Magazine artikelen