Home | Nieuws | BlackRock: Niet te rooskleurig naar Amerikaanse aandelen kijken

BlackRock: Niet te rooskleurig naar Amerikaanse aandelen kijken

Amerikaanse bedrijfswinsten stagneren en dat geldt ook voor de economie. De markt zal wellicht iets herstellen na de publicatie van de derdekwartaalcijfers, maar BlackRock vindt dat waakzaamheid gewenst is. Hoop op langverwacht economisch herstel maskeert de stagnerende groei.

“Bedrijven over de gehele linie raken gewend aan meer volatiliteit, maar de koersen weerspiegelen de verwachte macroschade nog niet. Ook komt de bescheiden winstgroei niet overeen met het verhaal van een veerkrachtige economie,” aldus BlackRock Investment Institute. De markt lijkt vooral te willen weten of de winstverwachtingen worden overtroffen en daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat beleggers al blij zijn als bedrijven aan de lage winstverwachtingen voldoen.

Bovendien trekken al langere tijd de megakrachten op de beurs de kar en overschaduwt dat de teleurstellende resultaten van een groot deel van de markt. “Ongeveer de helft van de verwachte winstgroei wordt gegenereerd door of is gelinkt aan giga caps, volgens dataverschaffer LSEG, en AI is als megakracht sterk vertegenwoordigd. Als je dit buiten beschouwing laat, zijn de winstverwachtingen voor de beursfondsen helemaal niet zo rooskleurig.”

Wat verder nog risico meebrengt voor de winstmarges van bedrijven, is dat de inflatie in een soort achtbaan terecht kan komen. De mismatch in uitgaven aan goederen en diensten die is ontstaan gedurende coronacrisis is bijna verdwenen en daardoor neemt de inflatie af. Dit kan een rem zetten op de inkomsten van bedrijven, omdat het prijszettingsvermogen hierdoor afneemt. Door de krimpende beroepsbevolking is het tempo waarin de economie kan groeien zonder de inflatie op te stoken lager dan normaal. Bij blijvende krapte op de arbeidsmarkt zullen de marges lijden onder de loondruk.

Deel dit artikel met andere: