Home | Nieuws | Beleggers moeten scherp zijn nu Europese bedrijfsobligaties in trek zijn

Beleggers moeten scherp zijn nu Europese bedrijfsobligaties in trek zijn

Dit jaar is er een stormloop op de markt voor Europese bedrijfsobligaties. De rustige periode van de afgelopen jaren is voorbij, aangewakkerd door de verwachting van dalende beleidsrentes, een voorspelde zachte landing van de economie en betere bedrijfsresultaten. Europese bedrijven en banken maken gebruik van dit momentum door op grote schaal obligaties uit te geven, die grif aftrek vinden en waarvan de koersen aanzienlijk zijn gestegen. Zoals bij alle beleggingen, neemt hierdoor het risico op een correctie toe als het optimistische scenario onverhoopt toch tegenvalt. 

De ommekeer begon eind oktober toen de verwachting groeide dat centrale banken de rente in 2024 zouden verlagen. Sindsdien zijn obligatiekoersen gestegen en zijn marktrentes gedaald, omdat beleggers genoegen namen met een lager rendement. Vooral de markt voor high yield-obligaties, risicovoller schuldpapier met een lager kredietoordeel, draaide snel weer om. 

Volgens John Kicken, partner bij Allen & Overy in Londen, blijft de drukte dit jaar aanhouden. Hij wijst op bedrijven die herfinancieringen, die vanwege hoge rentes werden uitgesteld, nu vervroegd doorvoeren. Dit heeft geleid tot een inhaalslag bij leningen die in 2025 of 2026 aflopen.  

Het succes op de markt heeft echter een keerzijde: de spreads, het renteverschil tussen staats- en bedrijfsobligaties zijn over de hele linie afgenomen, waardoor de risico-rendementsverhouding minder gunstig is geworden. Fondsbeheerders, zoals Achmea Investment Management en Rabobank, verlagen bijvoorbeeld hun blootstelling aan bepaalde sectoren of typen obligaties.  

Lees meer: https://fd.nl/financiele-markten/1512324/belegger-moet-beter-opletten-nu-het-stormloopt-op-markt-bedrijfsobligaties

 

Deel dit artikel met andere: