Home | Nieuws | Eén op tien Nederlanders raadpleegt adviseur voor informatie over financiële situatie

Eén op tien Nederlanders raadpleegt adviseur voor informatie over financiële situatie

Meer dan tweederde van de Nederlanders (68 procent) denkt voldoende inzicht te hebben in zowel hun huidige als (verre) toekomstige financiële situatie. Driekwart baseert zich hierbij op de eigen administratie, zo blijkt uit onderzoek van Kien PanelWizard in opdracht van TJIP.

De meeste Nederlanders krijgen de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie dus via administratie die ze zelf bijhouden. Een deel van de Nederlanders zoekt de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie ook zelf via bijvoorbeeld het internet op (35 procent). Een kwart van de Nederlanders kijkt daarvoor in de online omgeving van hun bank of verzekeraar (25 procent) en 9 procent zegt hiervoor een financieel adviseur in te schakelen.

“Gezien de huidige economische ontwikkelingen, met een torenhoge inflatie en een recessie die in 2023 boven ons hoofd hangt, is deze uitkomst vanuit onze optiek verontrustend. Inzicht in je financiën en vooral inzicht in je toekomstige financiën, of dat nu op de korte of lange termijn is, komt niet uit je eigen administratie naar boven. Of niet in voldoende mate”, aldus Igor Gavic, CEO van TJIP. “Financieel dienstverleners kunnen beter inzicht geven, doordat ze verder vooruitkijken of op basis van rekenmodellen inschattingen kunnen maken en klanten waarschuwen voor mogelijke problemen in de toekomst. Zij moeten daarbij echt uitgaan van de situatie van de klant, zodat die relevante inzichten ontvangt met duidelijke voordelen.”

De meeste respondenten begrijpen heel goed dat een financieel dienstverlener meer informatie en inzicht kan bieden ter ondersteuning van hun ‘customer journey’. Tweederde (67 procent) van de respondenten vindt dat financieel dienstverleners hen tijdig moeten waarschuwen wanneer hun verzekeringen, hypotheek of lening niet meer dreigen aan te sluiten op hun situatie. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat een financieel dienstverlener kan adviseren welke pakketverzekering het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past (24 procent) of het beste in staat is om ervoor te zorgen dat ze geen overlappende verzekeringen afsluiten (35 procent). Ook denken de respondenten dat een financieel dienstverlener tijdig kan signaleren of gebeurtenissen, zoals een hoge inflatie, grote invloed zal hebben op hun situatie (21 procent). Daarmee is men beter voorbereid op verschillende scenario’s. Vier op de vijf ondervraagden ziet heil in dit soort inzichten van een financieel dienstverlener.

Hoewel consumenten dus aangeven dergelijke diensten op prijs te stellen maken ze er (te) weinig gebruik van, gezien de eerdergenoemde percentages. TJIP ziet ook voor de financieel dienstverleners een rol weggelegd om hier verandering in te brengen. Gavic: “Uit ons onderzoek blijkt dat er voor de financieel dienstverleners nog veel ruimte is om klanten beter te bedienen.”

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie