Home | Nieuws | AFM Jaarverslag 2022: oproep om lange termijn in het vizier te houden

AFM Jaarverslag 2022: oproep om lange termijn in het vizier te houden

De aanhoudende crises moeten niet afleiden van het maken van langetermijnplannen en -beleid. Die oproep doet AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie van het jaarverslag 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ‘Crises lijken verworden tot een constante en bij de aanpak daarvan ligt de focus terecht op snel en daadkrachtig optreden. Maar wie een duidelijke koers wil varen, heeft een stip op de horizon nodig.’

De AFM kijkt terug op een jaar dat optimistisch begon met een einde aan de coronapandemie. De inval in Oekraïne, de enorme stijging van de gasprijs en de recordhoogte van de inflatie zorgden vlug voor een stemmingsomslag. Het afgelopen jaar zag de AFM ook op de financiële markten de gevolgen daarvan. De verhoging van de rentes door centrale banken leidt tot een herwaardering van risico’s met een daling van de huizenprijzen en turbulentie op de kapitaalmarkten.

In die woelige wereld, inclusief de recente onrust op de financiële markten door problemen bij banken in de VS en Zwitserland, vraagt de AFM-bestuursvoorzitter aandacht voor de lange termijn. ‘Voorspelbaarheid draagt bij aan stabiliteit. En stabiliteit geeft vertrouwen en zorgt daarmee ook voor welvaart in ons land’, stelt Laura van Geest. ‘Wie niet nadenkt over de lange termijn, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, wordt straks verrast door ontwikkelingen. Dan kunnen zaken ineens een probleem worden. En paniekvoetbal geeft zelden mooie goals.’

Duurzaamheid

Een belangrijk aandachtspunt voor de AFM is duurzaamheid en de transparantie van bedrijven daarover. Recent bestudeerde de AFM de onderbouwing van veel groene claims van bedrijven die hun vervuilende uitstoot compenseren met carbon credits. Deze credits, waarmee ergens anders vervuilende CO2 uit de lucht wordt gehaald, blijken vaak onvoldoende onderbouwd, zo zagen de onderzoekers (pdf, 4.1 MB). Daarbij plaatst de AFM nog een andere kanttekening: de hoeveelheid CO2 die verhandelbaar is, is eindig. Er kan maar zoveel uit de lucht worden gehaald en elders worden opgeslagen. Dat besef ziet de AFM nog niet terug bij bedrijven en in de prijzen die hiervoor worden gerekend.

Pensioenen

De Eerste Kamer stemt op korte termijn over het nieuwe pensioenstelsel. Het komende jaar staat in het teken van het toezicht op de ingezette transitie naar het nieuwe stelsel door de pensioensector. 2022 stond in het teken van de voorbereidingen daarop met de publicatie van diverse leiddraden, zoals de voorlopige leidraad keuzebegeleiding. Recent verscheen nog de leidraad communicatieplannen. Dit jaar monitort de AFM nadrukkelijk of de sector handelt conform de leidraden.

Jaarverslag

Met het jaarverslag geeft de AFM inzicht in haar activiteiten en behaalde resultaten in 2022, inclusief de jaarrekening. Daarnaast is dit jaar voor het eerst ook het sociaal jaarverslag openbaar gemaakt over de medewerkers en het gevoerde sociale beleid.

Deel dit artikel met andere:

Onze nieuwsselectie