Home | Nieuws | AFM herinnert marktpartijen aan herziene rapportageverplichting

AFM herinnert marktpartijen aan herziene rapportageverplichting

EMIR Refit, een herziening van de Europese verordening voor marktinfrastructuur (EMIR), introduceert verschillende wijzigingen om toezichthouders meer inzicht te geven in derivatentransacties.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) herinnert marktpartijen eraan dat op 29 april 2024 de herziene rapportageverplichting onder EMIR Refit van kracht wordt. Dit betekent dat derivatentransacties moeten worden gerapporteerd volgens de nieuwe regels, die zijn ontworpen om transparantie en stabiliteit op de kapitaalmarkten te vergroten.

Belangrijke wijzigingen omvatten de invoering van een unieke productidentificator (UPI) voor duidelijke identificatie van derivaten, uitbreiding van rapportagevelden voor alle belangrijke kenmerken van derivaten, toevoeging van identificatievelden om transacties gedurende de levenscyclus te volgen, en de verplichting om onjuiste rapportages te melden aan de relevante autoriteit.

Lees meer: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/actueel/2024/april/emir-refit 

Deel dit artikel met andere: